Tuesday, July 21, 2009

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ကို ဗန္းေမာ္သို႔ ပို႔ရသနည္း

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ကို အေရးယူရသည္႔အေၾကာင္းရင္း

မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးသည္ သာသနာေရး ဘက္တြင္၎၊ ပညာရွိမ်ားကိုဆည္းကပ္ကိုးကြယ္မႈတြင္၎၊ အလြန္ခ်ီးက်ဴးဘြယ္ေသာ မင္းတပါးပင္ျဖစ္သည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းတို႔သည္ သက္ေတာ္မတိမ္းပင္ရွိၾကေလသည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ (၁၁၆၈ -၁၂၃၉) ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္း (၁၁၇၆-၁၂၄၁) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မင္းတုန္းမင္းသည္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏အေၾကာင္းကိုငယ္သိ၊ အစင္းသိျဖစ္သည္။ ေနာ္ေတာ္ပုဂံမင္းလက္ထက္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ျဖတ္ထံုးေရးရဟန္း၊ စာဆိုရဟန္းျဖစ္၍ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းပ်ိဳဘ၀ကပင္ ထူးျခားေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ ထင္ရွားေသာကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ရသည္မွာ မလြဲေပ။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏တိက်ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္တတ္ေသာ သေဘာေၾကာင့္၊ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႔တြင္ မထည့္သြင္း၀ံ့၍သာ မထည္႔သြင္းျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အားကိုးကြယ္မႈ၊ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အေပၚ သည္းခံမႈတို႔ကိုၾကည္႔ရွဳလွ်င္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ လူကဘုန္းၾကီး (-) ကဓါးျပဟူ၍ ျပစ္ျပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ဆိုလိုက္ျခင္းကိုလည္း ျပံဳးျပံဳးၾကီးသာ ခံခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီးမ်ားအား ခ်ိဳက်ိဳးနားရြက္ပဲ့ မ်ားျဖစ္ေအာင္ေဖၚ ထုတ္မႈတြင္၎၊ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားကို ပ်က္ရယ္ျပဳရာတြင္၎၊ မင္းတုန္းမင္းသည္ ခတ္မဆိတ္ေနခဲ့ျခင္း၊ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဆည္းကပ္ျခင္း မေလ်ာ့ပါးေၾကာင္းကိုေထာက္၍ သိသာေပသည္။

***********************

အဘယ္ေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္သို႔ ပို႔ရသနည္း

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား အဘယ္ေၾကာင့္နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးလိုက္သနည္း။ ဤအခ်က္သည္ အေရးၾကီးေပသည္။ မင္းတုန္းမင္းကိုယ္တိုင္က ရွမ္းကေလးေက်ာင္း ဆရာေတာ္အား ျပဳစုေစခဲ့ေသာ၀ိနိစၦယစာတမ္းကို သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ား စစ္ေဆးၾကည္႔႐ႈအတည္ျပဳ၍ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ထပ္မံရယူျပီး တိုင္းျပည္ရွိ ရဟန္းသံဃာအားလံုးကိုလိုက္နာရန္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အခ်ိန္က်ခါမွ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္းမွာ မင္းတုန္းမင္း၏ဂုဏ္သိကၡာကို၎၊ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို၎၊ မ်ားစြာက်ဆင္းေစသည္႔ ကိစၥျဖစ္လာသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ မင္းတုန္းမင္းတြင္ ေသာ္၎၊ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားတြင္ ေသာ္၎၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမႈအတြက္ အဖတ္ဆယ္ရန္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ၀န္ခံေတာင္းပန္ေစရလွ်င္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္မွာလည္း ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းသြားမည္မဟုတ္ဘဲ၊ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္တကြ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ား၏ သိကၡာကိုဆယ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္အား ေတြ႔ဆံု စစ္ေဆးေမးျမန္း၍ မိမိေရးေၾကာင္း ၀န္ခံေစရန္ စီမံခဲ့ေသာ္လည္း ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ၀န္မခံ႐ံုမွ်မက သာသာနာပိုင္ဆရာေတာ္အားလွ်င္ပင္...

"တုိင္းလံုးငယ္ေက်ာ္၊
ဗန္းေမာ္ကိုမိျပီမွတ္လို႔၊
ညာလက္ခတ္တီး၊
ေ၀ွးေစ့ကိုလွန္၊
အဆံကိုတူနဲ႔ထုလို႔၊
ေသလုေအာင္ ဘယ္လိုစစ္ေတာ့၊
ပစ္စာရွင္ပညာၾကီးကို
(-)မွမိဘူး"။

ဟူ၍ပင္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားအား ျပန္လွန္၍ေကာ္လိုက္ေသာအခါ မင္းတုန္းမင္း၊ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားသာမကေတာ့ပဲ၊ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားပင္လွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းရေပေတာ့သည္။

ဤသို႔ပင္မည္သူမွ် မႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ မည္သူမွ်ပင္ မေၾကာက္၊ ဂ႐ုမစိုက္၊ ႐ိုေသမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ဂါ၀ရမရွိေတာ့ေသာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနပါက ေရွ႔အဘို႔သာသနာေရးကိစၥ၊ တိုင္းျပည္ကိစၥတို႔တြင္ ဘာမွ်လုပ္၍ ရႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ဤအခ်က္မွာ မင္းတုန္းမင္းဘက္မွေန၍ တြက္ၾကည္႔ရေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဟူသည္မွာ သံဃာ့ရာဇာ သံဃာတို႔၏ ဘုရင္ပင္ ျဖစ္ရေပမည္။ မင္းတုန္းဘုရင္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔အား ဥပေဒအမိန္႔ျဖင့္ ကြတ္ညွပ္ထုတ္ဆင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးေသာ္ သင့္ေလွ်ာ္၏။ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား မင္းသည္ မအုပ္ခ်ဳပ္ထိုက္ ဟူ၍ သံဃာေတာ္တို႔၏မင္းအျဖစ္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္တပါးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မင္းသည္ပင္လွ်င္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒကိုနာခံရေပမည္။ ေသျပစ္၊ ေသမိန္႔ က်ျပီးေသာ ရာဇ၀တ္သားမ်ားကိုပင္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေသျပစ္၊ ေသမိန္႔မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးႏိုင္ေပသည္။

ဤသို႔ပင္ သံဃာ့ရာဇာျဖစ္ေသာ သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ကိုပင္ ပ်က္ရယ္ျပဳ႐ံုမွ်မက ႐ုန္႔ရင္းေသာစာခ်ိဳးျဖင့္ သေရာ္ေျပာင္ေလွာင္ျခင္းခံရသည္႔အခါတြင္ သံဃာတို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပ်က္ျပားစရာ အေၾကာင္းတပါး ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ေနျပည္ေတာ္မွ ေ၀းရာသို႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ ေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဤသို႔ဗန္းေမာ္ကိုပို႔လိုက္ရေသာ္လည္း အစစ၊ အရာရာ လိုေလေသးမရွိ ဆြမ္း၊ ကြမ္းမွစ၍ ျပည္႔စံုေအာင္ စီမံျပီးမွ ပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ကိုေထာက္၍ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ဗန္းေမာ္သို႔ ပို႔ျခင္းမဟုတ္၊ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အျခားသံဃာမ်ားအေပၚ ၾသဇာမက်ဆင္းေစျခင္းငွာသာလွ်င္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ဗန္းေမာ္သို႔ ပို႔ျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ဗန္းေမာ္သို႔ပို႔ျခင္းမွာ ျပစ္ဒဏ္အေနႏွင့္ ပို႔ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းမႈရေစရန္ႏွင့္ ခဏတျဖဳတ္မွ် နားအပူသက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ဟန္တူေပသည္။

***********************

၂၁။ ဆုတဆယ့္ငါးပါးရေသာ တကာမၾကီး

ဆုတဆယ့္ငါးပါးရေသာ တကာမၾကီး

ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေလလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္မွ ပညာတတ္ေထရ္အေက်ာ္ ဆရာေတာ္တပါးျဖစ္၍ ကိုးကြယ္သည္႔သူ အလြန္မ်ားျပားေလသည္။ အခါတပါးတြင္ ဒါယကာမၾကီးတေယာက္ ဆြမ္းအုပ္မ်ားလာ၍လွဴဒါန္းရာ ဆရာေတာ္က...
"မ်ားမ်ားကုသိုလ္ရေအာင္ မ်ားမ်ားစားရတာပ"
ဟုအမိန္႔ရွိျပီး အားပါးတရ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူေလသည္။ ဆရာေတာ္ အားပါးတရ ဘုဥ္းေပးသည္ကို ျမင္ရေသာ ဒါယကာမၾကီးမွာ မ်ားစြာေက်နပ္၍...
"အရွင္ဘုရား... မ်ားမ်ားဘုဥ္းေပးေတာ့ တပည္႔ေတာ္မ ၀မ္းသာတာဘဲဘုရား၊ နက္ျဖန္ ဆြမ္းအုပ္လာပို႔ပါဦးမယ္၊ ဒီထက္မ်ားမ်ားၾကီး ခ်က္ခဲ့မယ္ဘုရား မ်ားမ်ားၾကီးသံုးေဆာင္ပါဘုရား"
"ေအး... မ်ားမ်ားလွဴေတာ့ မ်ားမ်ားကုသိုလ္ရတာေပါ့"

ေနာက္တေန႔တြင္ ဒါယကာမၾကီးပင္ ဆြမ္းႏွင့္ ဆြမ္းဟင္းမ်ားကို မ်ားမ်ားၾကီးခ်က္ခဲ့ရာ ဆရာေတာ္မွာ ကုန္ေအာင္ပင္ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူသျဖင့္ ဗန္းေမာ္သူ ဒါယကာမၾကီးက "တပည္႔ေတာ္မ ကုသုိလ္မ်ားမ်ား လိုခ်င္လို႔ မ်ားမ်ားၾကီးခ်က္ခဲ့တာ၊ ဆရာေတာ္ အားပါးတရ ဘုဥ္းေပးေတာ့ တပည္႔ေတာ္မ သိပ္ျပီး၀မ္းသာတာဘဲဘုရား၊ တပည္႔ေတာ္မကို ဆုေတြ မ်ားမ်ားၾကီးေပးေတာ္မူပါဘုရား"
ဆရာေတာ္မွာ ဒီတခါမွ မ်က္လံုးျပဴးေခ်ျပီး...
"အင္း... တကာမၾကီး ဆြမ္းေတြမ်ားမ်ား ဘုန္းေပးထားေတာ့ ဆုေတြ မ်ားမ်ားၾကီးေပးေစခ်င္တာလဲ ဟုတ္ပါရဲ႔၊ က်ဳပ္ကလဲ မ်ားမ်ားၾကီးေပးခ်င္ပါရဲ႔၊ ဒါေပမဲ့ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဆြမ္းအက်ိဳးက ငါးပါးဘဲရွိေတာ့ က်ဳပ္ကပိုေပးခ်င္လို႔ မရဘူး တကာမၾကီးရဲ႔၊ အဲဒီေတာ့ ဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ ဆြမ္းအက်ိဳး ငါးပါးကို တကာမၾကီး ရမွာက အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခြန္အားၾကီးျခင္း၊ ပညာၾကီးျခင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးငါးပါးနဲ႔ တလံုးတ၀တည္း ျပည္႔စံုေစဗ်ား"

ဗန္းေမာ္သူဆြမ္းအမကလည္း ဆုငါးပါးကို အားရေက်နပ္စြာပင္ ဆြမ္းအုပ္ ဆြမ္းအိုးတို႔ကို ေတာင္း၌ထည္႔ျပီး ေက်ာင္းေအာက္ထပ္၌ တေအာင့္တနား နားေနေလသည္။

မၾကာမွပင္ အျခားတကာမတဦးသည္ ေရအိုးတလံုးရြက္လာျပီး ဆရာေတာ္အားလာေရာက္၍ လွဴဒါန္းျပန္သည္။ ဆရာေတာ္က ေရလွဴရေသာအက်ိဳးမွာ ဆယ္ပါးေသာအက်ိဳးကို မေတာင္းဘဲႏွင့္ရသည္။ ေရသည္ အေရးၾကီးေသာ ပစၥည္းျဖစ္၍ အက်ိဳးဆယ္ပါးကို မေတာင္းဘဲႏွင့္ရသည္။
၁၊ စင္ၾကည္ျခင္း
၂၊ လွ်င္ျမန္ျခင္း
၃၊ ေက်ာ္ေစာျခင္း
၄၊ မြတ္သိပ္ျခင္းမွ ကင္းျခင္း
၅၊ အျခံအရံမ်ားျခင္း
၆၊ အသက္ရွည္ျခင္း
၇၊ အဆင္းလွျခင္း
၈၊ ခြန္အားၾကီးျခင္း
၉၊ ပညာၾကီးျခင္း
၁၀၊ ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္း
စေသာ အက်ိဳးဆယ္ပါး ရ ရွိ ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူလိုက္ေလသည္။

ဗန္းေမာ္သူဆြမ္းတကာမသည္ ေရလွဴသူဆင္း၍အသြား ေက်ာင္းေပၚ သို႔ျပန္တက္လာျပီး ဆရာေတာ္ေရွ႔၌ ေဆာင့္ၾကီးေအာင့္ၾကီးထိုင္၍...
"ဆရာေတာ္ဘုရား မတရားဘူးဘုရား"
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္မွာ ဘာမ်ားျဖစ္လာပါလိမ့္ဟု အံ့ၾသ၍ ေနသည္။
"တပည္႔ေတာ္မမွာ ခ်က္လိုက္ရတဲ့ဆြမ္း၊ ခ်က္လိုက္ရတဲ့ဆြမ္းဟင္း၊ မ်ားမ်ားလွဴရင္ မ်ားမ်ားရတယ္ဆိုလို႔ မ်ားမ်ားၾကီးခ်က္လာေတာ့လဲ ဆရာေတာ္ဘုရားက ဆုငါးပါးထဲေပးတယ္။ တပည္႔ေတာ္မ ေက်နပ္ပါတယ္ဘုရား။ ဒါေပမဲ့ မပင္မပန္း ေငြမကုန္ပဲ ကန္ထဲက အလကားရတဲ့ေရခပ္ျပီးလွဴတာေတာ့ အရွင္ဘုရားက ဆုေတြဆယ္ပါးေတာင္ ေပးလိုက္တယ္၊ ဒါ တရားသလား ဘုရား"

ဆရာေတာ္မွာ ထိုအခါမွ သေဘာေပါက္ကာျပံဳးႏိုင္ရယ္ႏိုင္လာေတာ့သည္။

"တကာမၾကီး ေရအက်ိဳးဆယ္ပါးက မေတာင္းဘဲႏွင့္ရတာ၊ တကာမၾကီး ဆြမ္းခ်က္ေတာ့ ေရနဲ႔မခ်က္ရဘူးလား"
"ေရနဲ႔ခ်က္မွ ဆြမ္းျဖစ္မွာေပါ့ဘုရား"
"ဆြမ္းဟင္းခ်က္ေတာ့ ေရမပါဘူးလား"
"ေရပါရတာေပါ့ဘုရား"
"တကာမၾကီး ေရေႏြးၾကမ္းကပ္ေတာ့ေကာ ေရကိုဘဲ ၾကိဳခ်က္ျပီး လွဴရတာဘဲ မဟုတ္လား"
"မွန္ပါ့ဘုရား"
"အဲဒီေတာ့ တကာမၾကီး ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္းခ်က္တုန္းက ေရပါခဲ့တာရယ္၊ ေရကို ၾကိဳခ်က္ျပီးကပ္တာရယ္၊ အဲဒီ ေရအက်ိဳးဆယ္ပါးက မေတာင္းဘဲနဲ႔ ရျပီးသားဘဲ၊ ဆြမ္းအက်ိဳးငါးပါး ထပ္ေပါင္းလိုက္ေတာ့ တကာမၾကီးမွာ အက်ိဳး တဆယ့္ငါးပါးေတာင္ရေနျပီဘဲ"
ဗန္းေမာ္သူ တကာမမွာ ထိုအခါမွ သေဘာက်စြာ ျပံဳးရယ္လာျပီး...
"ဒီလိုဆို ေတာ္ေသးတာေပါ့ ဘုရား"
ဟုေက်နပ္စြာ ေျပာဆိုရင္း ၀တ္ျပဳ၍ ေက်ာင္းေပၚမွ ဆင္းသြားေတာ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စြာခဲ့သမွ် ဗန္းေမာ္က်မွ ဆုဆယ့္ငါးပါးရေအာင္ ၾကံဖန္၍ေပးလိုက္ရေသာ မိမိ၏အျဖစ္ကို မိမိေတြးမိရင္း တပါးတည္း ျပဳးမိေလသတည္း။

**************************

၂၀။ ပညာကိုအယူမွားလို႔ ရွမ္းမယားျဖစ္ရေသာပံုျပင္

ပညာကိုအယူမွားလို႔ ရွမ္းမယားျဖစ္ရေသာပံုျပင္

ဆရာေတာ္က ဆက္လက္၍မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ''မင္းတို႔ ရွင္ဘုရင္ မေသမခ်ာလုပ္တိုင္း ငါေျပာေနရေတာ့ ငါ့ကို လူဆိုးလို႔ ထင္ၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီးေလးပါးမွာ ခ်ိဳက်ိဳးနားရြက္ပဲ့ေတြထားတာ၊ သုဓမၼာဆရာေတာ္ေတြကို သူထင္ရာခန္႔တာ၊ ရွမ္းကေလးကြၽန္းဆရာေတာ္ ၀ိနိစၦယစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္တာတို႔၊ သူမေသခ်ာသမွ် ငါေျပာရတာ ငါအဆိုးက်တယ္၊ အခုလဲၾကည္႕ပါလား၊ ပညာကိုအယူမွားလို႔ ရွမ္းမယားျဖစ္ရသလို မင္းတို႔ကိုေပးလိုက္တဲ့ အမိန္႔အတိုင္းသာ ငါလုပ္ရရင္ ငါလဲလူဆိုးျဖစ္၊ မင္းတို႔လဲ ရာဇဒဏ္သင့္မွာ အမွန္ဘဲ'' ဟု ညႊန္ၾကားရာ ပရိတ္သတ္မ်ားက...

"အရွင္ဘုရား အမိန္႔ရွိတဲ့ ပညာကို အယူမွားလို႔ ရွမ္းမယား ျဖစ္ရတဲ့ ပံုျပင္ကို တပည္႔ေတာ္တို႔ကို မွတ္သားရန္ မိန္႔ေတာ္မူပါဘုရား" ဟုေလွ်ာက္ထားျပန္ရာ ဆရာေတာ္က စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေအာက္ပါပံုျပင္ကို မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ေရွးအခါက ရြာတရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရွိေလသည္။ အခါတပါးတြင္ လင္သားသည္ စီးပြားေရးအတြက္ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသို႔ ခရီးထြက္ရမည္ရွိေသာအခါ မယားအား တၾကိမ္တခါမွ ခြဲ၍ မသြားဘူးသျဖင့္ အစစမွာၾကားေနေလသည္။

မွာၾကားေသာစကားမ်ားမွာ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ မယားမွာ မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနသည္။ မမွတ္မိတိုင္း လင္သားကိုေမး၍ ေမး၍ေနရာ ခရီးထြက္မည္႔ အာရံုတက္အခ်ိန္သို႔ပင္ တိုင္ေလသည္။

လင္သားမွာ မၾကာခဏ ရွင္း၍ရွင္း၍ျပေနရသျဖင့္ စိတ္မရွည္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ လိုရင္းကို တိုတိုပင္မွာခဲ့သည္။

"ကဲ...ကဲ... အတိုခ်ဳပ္မွတ္ထား၊ ပညာနဲ႔သာ အျမဲေန" ဟု ခတ္တိုတိုပင္ မွာခဲ့ေတာ့သည္။

လင္ေယာက္်ား ခရီးထြက္သြားျပီးေနာက္ လင္၏စကားကို ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္လိုေသာ မယားက (ပညာနဲ႔သာ အျမဲေန ) ဟူေသာ မွာစကားအတိုင္း မိမိလင္ေယာက္်ား ျပန္လာလွ်င္ မွာၾကားသည္႔အတိုင္း ပညာနဲ႔မေနပါလွ်င္ မိမိအေပၚ အျပစ္တင္ေတာ့မည္ကိုစိုးရိမ္သျဖင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္သည္႔ ရွမ္းလူမ်ိဳးကိုပညာကို ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ အိမ္ေပၚသို႔ ေခၚထားျပီး ရွမ္းလူမ်ိဳး ကိုပညာႏွင့္ သြားအတူ၊ လာအတူ၊ စားအတူမွ်မက အိပ္အတူပင္ ျဖစ္ေနၾကေတာ့သည္။ လင္သား၏အတိုခ်ဳပ္စကားမွတ္သားမိေသာမယားမွာ ပညာကို အယူမွားလို႔ ရွမ္းမယားျဖစ္ရေလေတာ့သည္။

ဆရာေတာ္၏ပံုျပင္ဆံုးသျဖင့္ ပရိတ္သတ္မွာ ျပံဳးရယ္ၾကရေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္က ဆက္လက္၍အမိန္႔ရွိသည္မွာ....
"မင္းတို႔ဘုရင္ မေသမခ်ာမွာတဲ့ စကားအတိုင္း ငါလိုက္လုပ္ရရင္ မင္းတို႔ဘဲ ရွမ္းမယားျဖစ္မလား၊ ငါဘဲ ရွမ္းမယား ျဖစ္မလားေတာ့ မသိဘူး" ဟု ရယ္ေမာရင္းမိန္႔ေတာ္မူသည္။

**************

Sunday, July 19, 2009

၁၉ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉

(၆၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔
၁၉ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀နာရီ၃၇မိနစ္

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ႏွင့္
က်ဆံုးေလျပီးေသာအာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ားအား
ဦးညႊတ္အေလးျပဳ
....


Thursday, July 16, 2009

၁၈။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ပုဂံဘုရားမ်ားဖူးလိုျခင္း

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ပုဂံဘုရားမ်ားဖူးလိုျခင္း

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔သို႔ ဆန္တက္ခဲ့ရာတြင္ မင္းတုန္းမင္းက ဆရာေတာ္ အစားအေသာက္ေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ အလြန္ဘုန္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္သိျပီးတဲ့အတိုင္း လိုေလးေသးမရွိေအာင္ စီမံေစခဲ့ရာ ဆရာေတာ္မွာ လမ္းခရီး၏ ရွဳခင္းမ်ားကိုၾကည္႔၍ ၾကည္ႏူးျခင္းမ်ားစြာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေတာ္မူသည္။

ဤသို႔ ေအးခ်မ္းျငိမ္သက္လွေသာ ခရီးတြင္ ဆရာေတာ္သည္ ကဗ်ာဥာဏ္ ကြန္႔ျမဴးမိမွာမလြဲေပ။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔သာယာေသာ ရွဳခင္းမ်ားကို စပ္ဆိုေသာကဗ်ာမ်ားသည္ မွတ္တမ္းအျဖစ္မရွိခဲ့ေပ။ ဆရာေတာ္၏အတိုက္အခိုက္ အေနာက္အေျပာင္ ကဗ်ာမ်ားသာ ထင္ရွားေနခဲ့သည္မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွသည္ထက္ စဥ္းစားဘြယ္တရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ဤသို႔ႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ဘြယ္ရာေသာ ေရလမ္းခရီးကို ၁၀ညအိပ္မွ် ဆန္တက္မိသည္ႏွင့္ပဲ့နင္းၾကီးက ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားသည္။

"ဆရာေတာ္ဘုရား ေညာင္းညာေတာ္မူသလားဘုရာ့"
"မေညာင္းပါဘူးကြာ၊ အလြန္ပဲစိတ္ခ်မ္းသာလွတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာဆိုရင္ ဟိုအေၾကာင္းၾကားရ၊ သည္အေၾကာင္းၾကားရနဲ႔ စိတ္မခ်မ္းသာဘူးကြ၊ အခုေတာ့ နားလဲ ခ်မ္းသာတယ္၊ စိတ္လဲခ်မ္းသာတယ္"
"မွန္လွပါဘုရား... နက္ျဖန္ညေနဆိုရင္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔ကိုေရာက္ေတာ့မွာပါဘုရား"
"ေဟ...ဟုတ္လား၊ ဒီလိုဆို ဗန္းေမာ္မေရာက္ခင္ ဘုရားဖူးခ်င္ေသးသကြာ"
"မွန္ပါဘုရား အမိန္႔ေတာ္ပါပါတယ္။ ဗန္းေမာ္မေရာက္ခင္ ဆရာေတာ္ ဖူးခ်င္တဲ့ ဘုရားကို ဖူးခြင့္ျပဳဘို႔ပါဘဲဘုရား"
"ေအး... ဟန္က်တယ္ကြ၊ ငါကလဲ တေခါက္မွ မေရာက္ဘူးလို႔မို႔ ပုဂံဘုရားေတြ ဖူးခ်င္ေနတာၾကာေနျပီ၊ ငါ့ကို ပုဂံဘုရားဖူးရေအာင္ပို႔ေပးစမ္းကြာ"

ပဲ့နင္းၾကီးသည္ မ်က္လံုးမ်ားပင္ ျပဴးသြားေလသည္။
"မွန္လွပါ၊ ပုဂံဘုရားမ်ားမွာ မႏၲေလးေအာက္ဘက္ကို စုန္ဆင္းရမွာပါဘုရား၊ အလြန္ေ၀းကြာလွပါတယ္"
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က မ်က္ႏွာတင္းမာစြာျဖင့္....
"ငါ့ကို ပုဂံဘုရားဖူးရေအာင္ ပို႔မွာသာပို႔ကြာ"
ပဲ့နင္းၾကီးသည္ မ်က္ေစ့မ်က္ႏွာ ပ်က္ပ်က္ႏွင့္...
"မွန္လွပါဘုရား၊ ေနျပည္ေတာ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္စုန္ဆင္းသြားရင္ တပည္႔ေတာ္တို႔ ရာဇဒဏ္ထိမွာ သနားေတာ္မူပါဘုရား"

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ပို၍ေဒါသျဖစ္လာဟန္ျဖင့္....
"ေဟ့...တကာ၊ မင္းတို႔ဘုရင္က ဘယ္လိုအမိန္႔ေပးလိုက္သလဲ"
"မွန္လွပါ၊ ဗန္းေမာ္မေရာက္ခင္ ဆရာေတာ္ဘုရား ဖူးေမွ်ာ္ခ်င္တဲ့ ဘုရားမ်ားကို ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ေပးပါလို႔ အမိန္႔ေတာ္ပါပါတယ္ဘုရား"
"ေအး... ငါ ဗန္းေမာ္ေရာက္ျပီလား"
ပဲ့နင္းၾကီးသည္ တုန္လႈပ္စြာျဖင့္ "နက္ျဖန္ေရာက္ပါေတာ့မယ္ဘုရား"
ဆရာေတာ္သည္ ပို၍ေဒါသျဖစ္ဟန္ျဖင့္ ေအာ္ေငါက္ကာ...
"ရွင္းရွင္းေျဖစမ္းပါကြာ၊ အခု ငါ ဗန္းေမာ္ေရာက္ျပီလား"
"မေရာက္ေသးပါဘုရား"
"မင္းတို႔ ဘုရင့္အမိန္႔ကဘာတဲ့"
"ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔ကိုမေရာက္မီအတြင္းပါဘုရား"
"ဘယ္ဘုရားကိုပို႔ရမယ္ သတ္မွတ္ေသးသလား"
"ဘယ္ဘုရားကိုမွ သတ္မွတ္မေပးပါဘုရား၊ အရွင္ဘုရား ဖူးခ်င္တဲ့ဘုရားလို႔ အမိန္႔ေတာ္ေပးပါတယ္ဘုရား"
"ေအး... ငါ အခု ဗန္းေမာ္မေရာက္ေသးဘူး၊ ငါဖူးခ်င္တဲ့ ဘုရားက ပုဂံဘုရား၊ မင္းတို႔ဘုရင့္အမိန္႔အရ ငါေျပာတာဘဲ၊ ငါ့ကို ပုဂံလိုက္ပို႔ ဒါဘဲ"

ဆရာေတာ္သည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူျပီး သပ္ရပ္စြာ ျပဳျပင္ထားေသာ အိပ္ေဆာင္သို႔ ၀င္သြားေလသည္။ ပဲ့နင္းၾကီးသည္ ဆရာေတာ္ထံမွ ထြက္လာခဲ့ျပီး ေလွထိုးသားမ်ားအား အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပရာ၊ ေလွထိုးသားမ်ားမွာ ရာဇ၀တ္ေဘးႏွင့္ မုခ်ေတြ႔ရေတာ့မည္။ ဆရာေတာ္ကို အသနားခံ ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု တိုင္ပင္ၾကကာ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ အိပ္ခန္းေဆာင္အနီးတြင္ ၰ႐ံုးစု႐ံုးစုႏွင့္ ဆရာေတာ္ အိပ္ရာမွ ထမည္႔အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ ဆရာေတာ္သည္ လူသံသူသံမ်ားၾကားသျဖင့္ အိပ္ေဆာင္မွထြက္လာျပီး...

"ေဟ့..ဘာျဖစ္ေနၾကတာလဲကြ"
"မွန္လွပါ၊ တပည္႔ေတာ္တို႔ ရာဇ၀တ္ေဘးကို သနားသျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူပါဘုရား"
"ဘာျဖစ္လို႔ ရာဇ၀တ္သင့္ရမွာလဲကြ၊ မင္းတို႔ဘုရင့္အမိန္႔အတိုင္းလုပ္ရတာဘဲ"
"မွန္လွပါ၊ ေနျပည္ေတာ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီး စုန္ဆင္းရင္ အမွန္ပင္ ရာဇမာန္ရွမွာ ေၾကာက္ရပါတယ္ဘုရား။ တပည္႔ေတာ္တို႔ကို သနားေတာ္မူပါဘုရား" ဟု အလြန္ထိတ္လန္႔ေသာ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္းေလွ်ာက္ထားေလလွ်င္ ဆရာေတာ္သည္ အတန္ငယ္ေတြေ၀ေနျပီးမွ...

"ေအး... မင္းတို႔ကို သနားလို႔ ငါအေလွ်ာ့ေပးလိုက္မယ္။ ရွင္ဘုရင့္အမိန္႔ဆိုတာ တိတိက်က်ရွိရတယ္ကြ၊ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မလုပ္ရဘူး၊ ငါလဲ အဲဒီလိုေျပာမိလို႔ ဗန္းေမာ္အပို႔ခံရတာဘဲ" ဟု ျပံဳးရႊင္စြာေျပာေလသျဖင့္ ပဲ့နင္းၾကီးႏွင့္တကြ ေလွထိုးသားမ်ားမွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ၾကေလသတည္း။

*******************************

ငယ္ပါလိုမေနတတ္လို႔ပံုျပင္

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ေလွထိုးသားမ်ားအား တဆက္ထည္းပင္မိန္႔ၾကားသည္မွာ...
"ေအး.. ငါ့မလဲ သူမ်ားေတြသာ ဆံုးမေနရတာ၊ ငါ့ဟာငါက်ေတာ့ ငယ္ပါလို မေနတတ္လို႔ အခုလို ဗန္းေမာ္အပို႔ခံရတာေပါ့ကြာ" ဟု ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာဆိုေလသျဖင့္ ပဲ့နင္းၾကီးႏွင့္တကြ ေလွထိုးသားမ်ားမွာ ဆရာေတာ္အေပၚ ေျပာရဲဆိုရဲ ရွိလာၾကသျဖင့္...
"မွန္လွပါ၊ ငယ္ပါလိုမေနတတ္လို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း တပည္႔ေတာ္တို႔ မွတ္သားရေအာင္ အမိန္႔ရွိပါဘုရား"
"ဟ..ဘာခက္လို႔လဲ၊ မင္းတို႔ စဥ္းစားၾကည္႔ပါလား၊ ငယ္ပါမ်ားကိုၾကည္႔စမ္း... ထိုင္ေနေန၊ ထေနေန၊ အိပ္ေနေန၊ ေျပးေနေန၊ ဂြၽမ္းထိုးေနေန၊ သူ႔ကိုမထိမခိုက္ေအာင္ေနတတ္တယ္ မဟုတ္လား"
"ေအး..ငါကေတာ့ ငယ္ပါလို မေနတတ္လို႔ ဗန္းေမာ္အပို႔ခံရတာေပါ့ကြာ"ဟု ေျပာျပေလရာ ပဲ့နင္းၾကီးႏွင့္ ေလွထိုးသမားမ်ားမွာ သေဘာေပါက္စြာျဖင့္ တဟားဟား ရယ္ေမာရေလေတာ့သည္။

*******************************

၁၇။ ေလွေပၚမွ ကဗ်ာတပုဒ္

ေလွေပၚမွ ကဗ်ာတပုဒ္

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔သို႔ မင္းတုန္းမင္းဘုရင္က နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးလိုက္သည္တြင္ ဘုရင္မင္းျမတ္အမိန္႔ေတာ္ သတ္မွတ္သည္႔အတိုင္း ေလွသင္းအတြင္း၀န္ ဦးခ်ိန္က အစစ အရာရာ လိုေလးေသးမရွိရေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲရေလသည္။

ရြက္တိုက္ေလွၾကီးတစင္း၊ ေလွထိုးသား ၃ဦး၊ ကပၸိယ ၂-ဦး၊ လမ္းတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ဆက္ကပ္ရန္ ဆြမ္း၊ ဆန္၊ ဆီ၊ င႐ုတ္၊ စသည္႔ ရိကၡာမ်ားကို လိုေလေသးမရွိေအာင္ ေလွသင္းအတြင္း၀န္ ဦးခ်ိန္က အသင့္စီမံထားေလသည္။

မဟာဒဏ္၀န္ႏွင့္ မဟာဒဏ္၀န္စာေရးတို႔က အစီအစဥ္ရွိသည္႔အတိုင္း နာရီေစာင့္ျပီး ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ဆရာေတာ္၏တပည္႔တပန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ ရဟန္းသာမေဏမ်ား၊ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔သို႔ ၾကြရေတာ့မည္ဟု ၾကားသိၾကရသည္႔ ဆြမ္း ကြမ္း "ေဂါစရဂါမ္" တပည္႔႔ တကာ တကာမမ်ား က်မ်က္ရည္မ်ား သိမ္းဆီးကာ ဆရာေတာ္၏ ေနာက္မွ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကေလသည္။

ထိုေခတ္တြင္ ျမင္းရထားယာဥ္ အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း ဆရာေတာ္သည္ ျမင္းရထားယာဥ္စီးေတာ္မမူပဲ ျမိဳ႔လူထု တကာ တကာမမ်ား အၾကည္ညိဳခံျပီး ဘုရင္မင္းျမတ္၏ နယ္ႏွင္ဒဏ္ကို ျပံဳးရႊင္စြာခံယူေတာ္မူျပီး မဟာဒဏ္၀န္ႏွင့္ မဟာဒဏ္ စာေရးတို႔ပင့္ေဆာင္ရာသို႔ လိုက္ပါၾကြခ်ီခဲ့ေလသည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ၾကြလာသည္ကို ျမင္လွ်င္ ေလွသင္းအတြင္း၀န္ဦးခ်ိန္က မိမိအျပည္႔အစံုစီမံထားသည္႔ ေလွၾကီးေပၚ သို႔ လက္အုပ္ကေလးခ်ီကာ "ဆရာေတာ္ ၾကြေတာ္မူပါဘုရား... အားလံုး အျပည္႔အစံုစီမံျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား" ဟု ေလွ်ာက္ထားျပီး ပင့္ေဆာင္ေလသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ပင့္ေဆာင္ရာ ေလွၾကီးေပၚ သို႔ ျပံဳးရႊင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကသည္႔ တပည္႔သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ တကာ တကာမမ်ား၏ မ်က္ႏွာမွာ ညိဳးငယ္ႏြမ္းလ် မရႊင္ျပသေလာက္ ဆရာေတာ္၏မ်က္ႏွာမွာ ၾကည္လင္ရႊန္းပလ်က္ ရွိလွသည္။ ဆရာေတာ္၏မ်က္ႏွာမွာ အခါတိုင္းထက္ပင္ ျပံဳးရႊင္ေနသည္ဟု ထင္ရသည္။

ေလွထြက္ရန္ နာရီေစ့ျပီျဖစ္္ ေလွသင္းအတြင္း၀န္ ဦးခ်ိန္က စိုက္ထားသည္႔ ၀ါးတိုင္မွ ေလွၾကိဳးကိုအသာေျဖျပီး ေလွေပၚ သို႔ ပစ္တင္လိုက္သည္။ ေလွထိုးသားတို႔သည္ တက္မကိုယ္စီကိုင္၍ လႈပ္ရွားအားယူေနၾကေတာ့သည္။ ေလွထြက္စတြင္ ဆရာေတာ္က ေလွသင္းအတြင္း၀န္အား "မင္းတို႔မင္းျမတ္က ဘာမ်ားသတ္မွတ္မွာလိုက္ေသးသလဲ" ဟုေမးရာ...

"မွန္ပါ... လမ္းခုလပ္ဆိုက္ကပ္မည္႔ျမိဳ႔မ်ားက တန္ခိုးၾကီးဘုရားမ်ား ဆရာေတာ္ဖူးလိုပါက ေလွထိုးသားမ်ား ဆိုက္ကပ္ေပးရန္မွာၾကားလိုက္ေၾကာင္းပါဘုရား" ဟုေလွ်ာက္ထားေလသည္။

ဆရာေတာ္က "ငါ့ေျပာတာမွမဟုတ္ပဲ ေလွထိုးသား ေျပာတာပဲကြာ" ဟုမိန္႔ခဲ့ေလသည္။

မိုးလအကုန္ ေဆာင္းလအကူး တန္ေဆာင္မုန္းလထူး၏ နံနက္ခင္းမွာ ႏွင္းမႈန္ရည္မေပ်ာက္တေပ်ာက္ေနေရာင္ မေရာက္တေရာက္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေလွၾကီးကား ကမ္းနားမွေရြ႔လ်ား၍ ထြက္ခြါေနေပျပီ။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ေလွထြက္၍ မလွမ္းမကမ္းအေရာက္တြင္ စာခ်ိဳးတပုဒ္ပါရွိသည္႔ ေပလိပ္ကေလးကိုေလွသင္းအတြင္း၀န္အနီးသို႔ ပစ္ခ်ခဲ့ေလသည္။

ထိုစာခ်ိဳးမွာ...
ဗန္းေမာ္ကိုႏွင္
ေမာင္လြင္လူမိုက္က
မုန္းလိုက္ပါဘိ၊
ေနရစ္ၾကေနာ္
ေနာင္ခါေသာ္
မွားပီဘုရားလို႔
ၾကားေယာင္ပါ၏။

ဟူသတည္း။

မင္းတုန္းဘုရင္၏ ငယ္နံမည္မွာ ေမာင္လြင္ျဖစ္သည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ေလွေပၚမွာ စပ္ေသာ ကဗ်ာတြင္ပင္ ဘုရင္ကို ငယ္နာမည္ေခၚ၍ ႏွက္လိုက္ေသာ သတၱိကား အာဂသတၱိပင္တည္း။

**************************

၁၆။ ထပ္၍စာခ်ိဳးျပန္ျခင္း

ထပ္၍စာခ်ိဳးျပန္ျခင္း

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ျခင္း ကဗ်ာတပုဒ္ကို ခ်က္ျခင္းေရးကာ နန္းေတာ္ထဲသို႔ သြား၍ခ်ထားေစေလသည္။

"တုိင္းလံုးငယ္ေက်ာ္၊ ဗန္းေမာ္ကိုမိျပီမွတ္လို႔၊ ညာလက္ခတ္တီး၊
ေ၀ွးေစ့ကိုလွန္၊ အဆံကိုတူနဲ႔ထုလို႔၊ ေသလုေအာင္ ဘယ္လိုစစ္ေတာ့၊
ပစ္စာရွင္ပညာၾကီးကို (-)မွမိဘူး"။
ဟူ၍ ပစ္ပစ္ခါခါ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာၾကီး ေရးလိုက္ေလသည္။ ထိုမွ်သာမက ေနာက္ထပ္တပုဒ္လည္း စပ္ဆိုေသးသည္။

"တုိင္းလံုးငယ္ေက်ာ္၊ ဗန္းေမာ္ဖမ္းလို႔စစ္တယ္၊
သည္ေခတ္၀ယ္ ကမၻာဆံုးေစေတာ့၊ သီကံုးသူ ပစ္စာရင္းကို မင္းတို႔သိဘူး"။
ဟူ၍ျဖစ္သည္။

မင္းတုန္းမင္းလည္း သာသနာပိုင္ပင္ မႏိုင္ေသာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အတြက္ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေတြး၍ ေတြး၍ မေနေတာ့ေပ။

"ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔သို႔ ေလွႏွင့္ပို႔ေစ" ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္သည္။ မဟာဒဏ္၀န္တို႔လည္း အမိန္႔ေတာ္အရ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔သို႔ ပို႔ရမည္႔အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလရာ၊ ေလွ်ာေလွ်ာရွဴရွဴပင္ လက္ခံေတာ္မူသည္။ အေၾကာင္းမူကား ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားပင္ လက္ေလွ်ာ့ထားရေသာသတင္းသည္ ျမိဳ႔တြင္းျမိဳ႔ျပင္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ပ်ံ႔ႏွ႔ံ ေနေသာေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏အထံသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာ၀ံ့သူမ်ား နည္းပါးလာေတာ့သည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဆိုလွ်င္ ဘုရင္ျငိဳျငင္ေသာပုဂၢိဳလ္တဦးအေနႏွင့္ အေ၀းမွ ေရွာင္ရွားၾကေတာ့သည္။ မွန္ရာကိုမွန္သည္႔အတိုင္းေရးသည္ ေျပာသည္ဆိုေစကာမူ ဟုတ္တာဆို နာလိုခံခက္ အမ်က္ထြက္ၾကသျဖင့္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အတြက္ ေထာက္ခံ၀ံ့သည္႔ ဘက္ေတာ္သားမ်ားမရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗန္းေမာ္သို႔ ေလွႏွင့္ စုန္ခါနီး၌ စာခ်ိဳးတပုဒ္ေရးသားစပ္ဆိုလိုက္ေသးသည္။

"ငါ့ကံႏွယ္ဆိုးပါဘိ၊
နင့္အေမ( - )တဲ့ကံရယ္၊
ငါ့ (လဆီး ) ပါမွ...
ငါ့ခ်ည္႔သာက်န္ေတာ့တယ"

ေနာက္ဆံုးတြင္ကား ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔သို႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ခံရေလေတာ့သည္။

***************************

Tuesday, July 14, 2009

၁၅။ ဗန္းေမာ္သို႔ အပို႔ခံရသည္႔ကိစၥၾကီး

ဗန္းေမာ္သို႔ အပို႔ခံရသည္႔ကိစၥၾကီး

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ၾကီးစြာေသာ အၾကပ္အတည္းတခုႏွင့္ရင္ဆိုင္လာရျပန္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ သူ၏အထံု၀ါသနာအတိုင္း မည္သည္႔တိုင္းေရးျပည္ေရး၊ သာသနာေရးကိစၥမဆို ေထ့လံုး ေငါ့လံုးမ်ားျဖင့္ ေရးေလ့ေရးထ ခ်ိဳးေလ့ခ်ိဳးထ ရွိသည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ အၾကပ္တခုႏွင့္ရင္ဆိုင္လာရသည္မွာ မင္းတုန္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ပိဋကတ္သံုးပံုႏွင့္ ၀ိနိစၦယတို႔၌ အထူးကြၽမ္းက်င္ေသာ ရွမ္းကေလးကြၽန္းဆရာေတာ္ ဦးနႏၵအား ရဟန္းသာမေဏမ်ား ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံႏိုင္ရန္ အမိန္႔ျပန္တမ္းတခု ေရးသြင္းေစေလသည္။

ရွမ္းကေလးကြၽန္းဆရာေတာ္က ႏွစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ ခုႏွစ္သြယ္အပါအ၀င္ေသခိယက်င့္စဥ္ "နဥပါဟန" "နစတၱ" သိကၡာပုဒ္မ်ားအရ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ သာမေဏမ်ား ရြာတြင္းျမိဳ႔တြင္း၀င္ေရာက္ရာတြင္ ထီးမေဆာင္းရ၊ ဘိနပ္မစီးရေၾကာင္း "အမိန္႔ျပန္တမ္း" တေစာင္ကို ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ ေရးသြင္းဆက္ကပ္ေလသည္။

ထိုအမိန္႔ျပန္တမ္းကို မင္းတုန္းဘုရင္မင္းျမတ္က သုဓမၼာဆရာေတာ္ရွစ္ပါးအား ပင့္ဖိတ္ျပီးဆက္ကပ္အတည္ျပဳေစသည္။ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားကလည္း အခ်င္းခ်င္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျပီး ၀ိနည္းေတာ္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္၍ ထိုအမိန္႔ျပန္တမ္းကိုအတည္ျပဳေစေတာ့သည္။

မဟာဒဏ္၀န္က သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ထံ ဆက္ကပ္ျပီး ေလးခြင္ ေလးရပ္ႏွင့္တကြ တိုင္းလံုးျပည္လံုးအႏွံ႔ ထိုအမိန္႔ျပန္တမ္းကို ထုတ္ဆင့္ေလသည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ထိုအမိန္႔ျပန္တမ္းကို ေတြ႔ရွိဖတ္မိေတာ့သည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏စိတ္ထဲတြင္လည္း ရိုးတိုးရြတ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္လာသည္။ ရွမ္းကေလးကြၽန္းဆရာေတာ္မွာ "ကသည္း"လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ "ကသည္း"လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေနဒဏ္ေလဒဏ္ႏွင့္တကြ အပင္ပမ္းဆင္းရဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဒါေၾကာင့္ မေျပာပေလာက္သည္႔ လဟုက အာပတ္ေလးကို ေရးၾကီးခြင့္က်ယ္လုပ္၍ "ထီးမေဆာင္းရ၊ ဘိနပ္မစီးရ" ဟူေသာ အမိန္႔ျပန္တမ္းကို ထုတ္ဆင့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ကယူဆသည္။

ေနာက္ျပီး ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က ျမန္မာလူမ်ိဳး ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္ "ကသည္း"လူမ်ိဳး ရဟန္းသာမေဏမ်ားေလာက္ အပင္ပမ္း အဆင္းရဲ ခံႏိုင္စြမ္းမရွိ "ဂ႐ုက အာပတ္" ၾကီးေလးသည္႔ ၀ိနည္းပညတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ မက်ိဳးမေပါက္ေအာင္အေလးဂ႐ုျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ထီး၊ ဘိနပ္မစီး မေဆာင္းမူ၍ ျမိဳ႔တြင္းရြာတြင္းသြားမိပါက ဥတုသပၸါယ မမွ်ပဲ ေရာဂါဘယထူေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္အရွည္ေလးျမင့္စြာ ထမ္းရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာေတာ္ရရွိေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ နန္းေတာ္တြင္းရွိ ေလွသင္းအတြင္း၀င္ ဦးခ်ိန္၏ အိမ္အနီးသို႔ ေအာက္ေဖၚျပပါ အဆံုးသတ္ပါရွိေသာ ျပန္တမ္းသိမ္းအမႈျငိမ္း "၀ိနစၦယၾသ၀ါဒ" စာခ်ိဳးတပုဒ္ကို ပစ္ခဲ့ေလသည္။

ရာဇ၀င္ထံုးတမ္း၊ လွမ္းလိုက္သည္႔ ျပန္တမ္းေတာ္မွာ၊
စာမွားေတြဗလခ်ာႏွင့္၊ အရာရာျပဆိုခ်က္ဒို႔ရွက္ပါဘိ၊
စာစပ္တဲ့၀ိနည္းက်ယ္၊ လယ္ခ်င္လွေမာင္ရွမ္း၊
ထြက္ခဲ့ေနာ္ ဘက္ေပၚလွ်င္ အျမန္ျဖဳတ္မယ္၊
ရွံဳးထိပ္ပုတ္တမ္း။ ။

ဤသို႔ျဖင့္ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ နန္းတြင္းသိေအာင္ ပစ္စာကိုပစ္သည္႔အျပင္ ရွမ္းကေလးကြၽန္းဆရာေတာ္ သီတင္းသံုးသည္႔ ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းသို႔လည္း ေအာက္ပါရွည္လ်ားသည္႔ စာခ်ိဳးတပုဒ္ကိုပစ္ခဲ့ေလသည္။

ေတာတြင္းကနက်စ္သိုး၊ ခ်ိဳက်ိဳးမေနာ္
ေတာ္႐ံုတြင္မတြန္ဘဲ၊ ရဲဇာနည္ ေတာဆီကေက်ာ္မလား။
ႏိုင္ငံေတာ္တလႊားမွာ ျပိဳင္ဘက္ကရွား၊
တက္မယ္လား၊
ထြက္ပါေတာ့လား၊
မထြက္၀ံ့ ဒို႔အနားမွာ၊
ဘာျပဳလို႔ တြန္သလား၊
ျမစ္ကမ္းယံ ေရနားက၊
လူ႔ျပည္မွာ ငါတကားဟု
စိတ္ထားၾကီးတဲ့ေတာရ၀ါ၊ မွားခ်က္ကနာ၊
ေမာင္တို႔အျဖစ္ကား ကိုယ္စားရွက္လွပါ။
ေနာက္မ်ားကိုပါ လူ႔ဘံုကိုမသီလာခ်င္နဲ႔၊
ခင္တို႔ဟာေနရာျမဲမို႔၊
ေနာက္ေတာ္ပါ ေဖၚ သဟဲႏွင့္၊
ေျပးေရာ့တကတဲ။

ဆရာေတာ္ဆိုလိုသည္႔အဓိပၸါယ္မွာ ရွမ္းကေလးကြၽန္းဆရာေတာ္ကို ႏြားႏွင့္ႏိႈင္း၍ ကိုယ္ႏွင့္တန္ရာတန္ရာမတြန္ပဲ ဤအမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ အေ၀းမွေနျပီး တြန္ေနပါသလဲ။

ငါႏွင့္ ရဲ၀ံ့စြာ ျပိဳင္လိုလွ်င္ အျမန္ထြက္လာပါ၊ ျမစ္ကမ္းယံေရနားကလူ႔ျပည္မွာ ငါတကားဟု စိတ္ထားၾကီးတဲ့ေတာတြင္းက ရဟန္း သင္မွားေနျပီ၊ သင္တို႔ကိုယ္စားရွက္လွသည္။ ေနာက္မ်ားကို လူ႔ျပည္လူ႔ရြာ မလာခ်င္ပါႏွင့္၊ ဒို႔ဒီမွာအျမဲရွိေနတယ္၊ သင့္အေဖၚအေပါင္းေတြႏွင့္ ေျပာေပေရာ့ဟု ဆိုလိုေပသည္။

မင္းတုန္းမင္းၾကီးသည္ ဤကိစၥမွာေသးငယ္ေသာကိစၥမဟုတ္၊ မိမိကိုယ္တိုင္မွာ သုဓမၼာ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ျပဳလုပ္ထားေသာျပန္တမ္းျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္က မေလွ်ာက္ထားလို၊ သာသနာပိုင္ထံေလွ်ာက္ထား၍ ဤစာမ်ားေရးမေရးကို သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က ေမးျမန္းပါရန္ မင္းတုန္းမင္းကေလွ်ာက္ထားေလသည္။

သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ေခၚယူစစ္ေမးေသာအခါ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ေျဖၾကားပံုမွာ...
"ပ႑ိတံပညာရွိကို ေညယ် သိရာ၏" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္၏ဘြဲ႔မွာ ဦးေညယ်ျဖစ္သည္။

သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က သုဓမၼာက လက္ခံထားေသာ၀ိနိစၦယစာတမ္းကို ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္၍ စာခ်ိဳးေရးျပီးကပ္ထားသည္မွာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ပင္ မဟုတ္ပါေလာဟု ေမးေလလွ်င္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က....
"ပ႑ိတမေရး" ဟူ၍ ငံုးတိတိေျဖသည္။

သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏စကားကို အခ်က္ပိုင္ပိုင္ မရႏိုင္ေသး၍ လက္ဆုတ္လက္ကိုင္ မိေစရန္...
"ပ႑ိတမေရးရင္ ႏႈတ္နဲ႔ေကာ ေျပာေပးတာမဟုတ္လား" ဟုေမးသည္႔အခါ...
"ပ႑ိတ မသိ" ဟူ၍ငံုးတိတိေျဖၾကားေတာ္မူသည္။ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္လည္း ညစ္က်ယ္က်ယ္လုပ္ေနေသာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရေလသည္။

**********************

Monday, July 13, 2009

ညီမေလး ႏွင့္ မမလတ္


13-07-2009
ညီမေလးေမြးေန႔ အမွတ္တရ

Water color on paper

ေမေမက ညီမေလးကိုေမြးလာေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ထူးဆန္းသလိုခံစားရတယ္။ ၈ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္အငယ္လုပ္လာျပီးမွ ရုတ္တရက္ ကိုယ့္ထက္အငယ္တစ္ေယာက္ေရာက္လာတာကို မယံုႏိုင္သလိုလည္းျဖစ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ညီမေလး ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေသးေသးေလးကို တို႔ခ်င္ ထိခ်င္ စခ်င္တာေၾကာင့္ ညီမေလး မိသားစုထဲ၀င္လာတာ ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေပ်ာ္စရာတခုျဖစ္တာကေတာ့ အမွန္ပဲ။

ငယ္ငယ္ကဆို ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ အိမ္နားကသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္သြားတိုင္း ညီမေလးကို မႏိုင့္တႏိုင္ခ်ီျပီး ေခၚသြားတတ္စျမဲ။ ေခၚတာေတာ့ ေခၚတယ္.... ဒါေပမဲ့ အႏိုင္ကလည္း က်င့္ေသးတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြေရွ႔မွာ ညီမေလးကိုခ်ထားျပီး ဟိုအကေလး ကျပလိုက္စမ္း၊ ဒီသီခ်င္းေလးဆိုျပစမ္းနဲ႔ ၂ႏွစ္အရြယ္ကေလးေလးကို အတင္းခိုင္းတတ္ေသးတာ။ မလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္... ေအး..အဲသာဆို ညၾကရင္ အေကာင္ၾကီးလာကိုက္လိမ့္မယ္လို႔ ေခ်ာက္တတ္ေသးတာ... သူ႔ခမ်ာ မ်က္ႏွာေလး ငိုမဲ့မဲ့နဲ႔ ကိုယ္သင္ေပးထားတဲ့ သီခ်င္းေလးေတြ ဆိုျပ၊ ကျပ လုပ္ရတယ္။ ကိုယ္ကလည္း သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ အသိေတြၾကားမွာ ကိုယ့္ညီမေလး ဘယ္ေလာက္တတ္ေၾကာင္း၊ ခ်စ္စရာေကာင္းေၾကာင္း ၾကြားခ်င္တာကိုး...။

ကိုယ္ ၉တန္းမွာ ညီမေလးက သူငယ္တန္း စတက္တယ္။ ကိုယ့္အတန္းထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြအားလံုးက ညီမေလးကို အရမ္းခ်စ္ၾကတယ္။ သူက အျမဲျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳးနဲ႔ ဘာေျပာေျပာ ဘာစစ စိတ္မဆိုးတတ္တဲ့သူကိုး။ နင့္ညီမေလးက အရမ္း sweet ျဖစ္တာပဲ... နင့္လို စူပုတ္ပုတ္ရုပ္မဟုတ္ဘူးလို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက ၀ိုင္းေျပာၾကတယ္။ သူက အဲသလို မ်က္ႏွာခ်ိဳတဲ့သူဆိုေတာ့ သူစိတ္ဆိုးျပီဆို အရမ္းသိသာတယ္။ မျပံဳးေတာ့ဘူး..မ်က္ႏွာတည္သြားျပီဆို.. အဲသာ စိတ္ေကာက္ေနတာလို႔ ခ်က္ခ်င္းသိလိုက္ရတာပဲ။

ညီမေလးက စာက်က္ပ်င္းတဲ့အထဲမွာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရႊီးတတ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ စံပဲ။ သူမလုပ္ခ်င္တဲ့အရာဆို အေၾကာင္းအရာတခုခုကို မရ ရေအာင္ ရွာေဖြျပီးေျပာတတ္တယ္။ မွတ္မိေသးတာ... ၃တန္းေလာက္က လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္းစာက်က္ရေတာ့ လူမ်ိဳး၁၂မ်ိဳးရွိတာကို လူမ်ိဳး၃မ်ိဳးအေၾကာင္းပဲ သူ႔ဘာသာစေပါ့ရိုက္ေရြးျပီးက်က္တယ္။ က်န္တာကို ဖတ္ခိုင္း မွတ္ခိုင္းလို႔မရဘူး။ ကိုယ္ကသူ႔ကို စာသင္ေပးေနတဲ့သူဆိုေတာ့ အဲသလို မလုပ္ရဘူးအတင္းေျပာေတာ့ ဆရာမက သမီးကိုခ်စ္လို႔ တိတ္တိတ္ေလးစေပါ့ေပးထားတာပါလို႔ ရႊီးတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေမးပြဲမွာ သူ မဖတ္ထားတဲ့ အထဲက ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားေၾကာင္းကိုေမးပါေလေရာ...။

သူကေတာ့ ေအးေဆးပါပဲ... မမလတ္ကလည္း သမီးေျဖႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကိုယ္လည္း ေဒါသပုန္ထျပီး နင္ဘာမွမဖတ္ထားပဲ ဘယ္လို ေျဖႏိုင္မလဲဆိုျပီး ဆူတာေပါ့...။ အစမ္းစာေမးပြဲဆိုေတာ့ အေျဖလႊာေတြ အိမ္ကိုေပးလိုက္ေတာ့ သူဘယ္လိုေျဖထားလဲ... အမွတ္ဘယ္ေလာက္ရလဲ ၾကည္႔ၾကည္႔တာ... ေအာင္မေလး... သူက အမွတ္ကို တ၀က္မကရတယ္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ၾကပါသည္၊ ရွမ္းဘာသာစကားမ်ားေျပာၾကပါသည္။ ရွမ္းေတာင္သူရိုးရာ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ရွမ္းစာမ်ားစားၾကပါသည္....စသျဖင့္... အဲသလို ရႊီးထားတာ.....။ အင္း.. အဲသလို လူမ်ိဳးအေၾကာင္း အရႊီးေတာ္လို႔လားမသိ.. ခုၾကီးလာေတာ့ သူက Anthropology နဲ႔ လူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း Research လုပ္တဲ့သူျဖစ္လာတယ္။

ငယ္ငယ္ကသူ႔ကိုစာသင္ေပးခဲ့တဲ့သူဆိုေတာ့ ညီမေလးက ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့အထဲမွာပါတယ္ဆိုတာ ကိုယ္သိတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ကို သိပ္ျပီး ျဖစ္ထြန္းေစခ်င္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူပ်င္းတတ္ပံုေၾကာင့္ စာသင္တိုင္း ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ တုတ္တပ်က္ ဓါးတပ်က္ျဖစ္ရတယ္။ ညဘက္အေစာၾကီးရွိေသး..အိပ္ခ်င္တယ္ဆိုလို႔... ကိုယ့္မွာ သူအိပ္ခ်င္ေျပေအာင္ ကျပျပီးေတာင္ စာသင္ေပးခဲ့ရတယ္။ ကိုယ္ကေလာဘၾကီးတာလည္း ပါတာေပါ့ေလ။ ၾကာလာေတာ့ ေဖေဖတို႔က ကိုယ့္ကို စာေပးမသင္ခိုင္းေတာ့ဘူး။ စာသင္တုိင္း ေအာ္သံေတြ၊ ငိုသံေတြနဲ႔ စီစီညံခဲ့တယ္ေပါ့ေလ။ အဲသာေၾကာင့္ ကိုယ္စာသင္ေပးတုန္းက အဆင့္၁ကေန၃အတြင္း အျမဲ ရတဲ့သူဟာ ေနာက္ပိုင္း အဆင့္ေတြေလွ်ာခဲ့တယ္။ အဓိက သူ၁၀တန္းေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ ကိုယ္က RIT ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ျပီးေတာ့ အေ၀းမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနေတာ့ သူ႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာဂိုက္လုပ္မဲ့သူမရွိျဖစ္သြားတာ... သူ႔ဘ၀ရဲ႔ အေရးၾကီးဆံုးအခ်ိဳးအေကြ႔ ဆံုးျဖတ္ရမဲ့ အခ်ိန္ သူ႔နားမွာ မကူညီေပးရတာ ေတြးလိုက္တိုင္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။

ညီမေလးက အိမ္မွာအငယ္ဆံုးျဖစ္ေပမဲ့ အခြင့္ထူးခံ အခြင့္အေရးေတာ့ မရခဲ့ရွာဘူး။ အ၀တ္အစားဆို ကိုယ္တို႕႔ အက်၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္တို႔မၾကိဳက္တာကိုယူရတယ္။ အစားအစာဆိုလည္းသူက ဂ်ီးမမ်ား၊ ဘာမဆိုစား၀င္တဲ့သူဆိုေတာ့ အစားမွာလည္း ဦးစားေပးမခံရဘူး။ ကိုယ္ကငယ္ငယ္ေလးကတဲက ပိန္ပိန္ေသးေသး၊ အစားအစာ ဂ်ီးမ်ားတဲ့သူမို႔... လူၾကီးေတြက အစားအစာဆို ကိုယ္ၾကိဳက္တာအရင္ေရြး အက်န္ကိုမွ မမနဲ႔ ညီမေလးက ရၾကတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ မမက ၂ႏွစ္ေလာက္ပဲကြာတာမို႔ အျမဲတန္းတိုးတိုးေဖာ္... ညီမေလးက မမတို႔ ဘာေတြေျပာေနတာလဲလို႔ လာေမးရင္... တယ္... ကေလး..ကေလးလို မေနဘူးလို႔ ေငါက္လႊတ္တတ္ေသးတာ။

ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ကအေ၀းကိုေရာက္သြားမွ မမကတြဲစရာအေဖာ္မရွိေတာ့ ညီမေလးကို လူၾကီးအရာသြင္းရေတာ့တယ္။ ခုေတာ့ ညီမေလးက ကိုယ္နဲ႔ အတူေနဖို႔ ေရာက္လာျပီဆိုေတာ့ ကိုယ့္မွာ တိုးတိုးေဖာ္ရလာလို႔ ၀မ္းသာရတယ္။ အရင္တုန္းက ကိုယ္နဲ႔ပဲ စကားေတြအမ်ားၾကီးေျပာတဲ့ မမက ဖုန္းဆက္ရင္ ကိုယ္နဲ႔ ေျပာတာကနည္းနည္း သူ႔ညီမနဲ႔ပဲ ေျပာေတာ့တယ္။ အိမ္မွာ ကိုယ္မရွိတဲ့ ေနာက္ပိုင္း သူတို႔က တိုးတိုးေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတာကိုး။ ကိုယ္ကလည္း ညီမေလးေရာက္လာကတဲက အိမ္ကို ၃ရက္တခါေလာက္ဖုန္းဆက္ေနၾကကေန တပတ္တခါပဲဆက္ေတာ့လို႔ အမေလး.. သူ႔ညီမေရာက္တာနဲ႔.... မမလတ္တို႔ ေသြးၾကီးသြားတာ... ဖုန္းေတာင္မဆက္ခ်င္ေတာ့ပါလားလို႔ အိမ္ကလူေတြက စကားနာထိုးၾကတယ္။

တကယ္တန္းက ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ ၁၀စုႏွစ္ၾကာျပီးမွ တခါ ျပန္လည္ တုတ္တပ်က္ ဓါးတပ်က္ျဖစ္ေနၾကတာရယ္....။ သူက အခု စင္ကာပူကို ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေရာက္လာတာကိုး.....။

၁၃၊၀၇၊၂၀၀၉
နံနက္ ၁၀နာရီ၅မိနစ္

ညီမေလး ေမြးေန႔ အမွတ္တရ......

Sunday, July 12, 2009

၁၄။ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားသို႔ ေ၀ဘန္ခ်က္ကဗ်ာ

သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားသို႔ ေ၀ဘန္ခ်က္ကဗ်ာ

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ဘုရင္ႏွင့္၀န္ၾကီးမ်ားကိုသာ ဟုတ္တိုင္းမွန္တိုင္း ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္းႏွင့္ေရးတတ္ ေျပာတတ္သည္မဟုတ္ေသး။ သာသနာေတာ္ပိုင္ဆရာေတာ္မ်ားကိုပင္လွ်င္ ခ်မ္းသာေပးတတ္သူမဟုတ္။ သုဓမၼာဆရာေတာ္ စာတတ္ ေပတတ္ အေက်ာ္အေမာ္မ်ားကိုလည္း ခ်မ္းသားေပးခဲ့သူမဟုတ္ေပ။ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားမွာ ရွစ္ပါးရွိသည္။ သုဓမၼာဆရာေတာ္ရွစ္ပါး၏ စည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သာသနာေရးကိစၥတြင္ အတည္ျဖစ္ရသည္။ ထိုသုဓမၼာ၀င္ ဆရာေတာ္ရွစ္ပါးမွာ...

၁။ ျပည္ဆရာေတာ္၊ မ႑လာရာမတိုက္
၂။ မတၱရာဆရာေတာ္၊ အေရွ႔မတၱရာတိုက္
၃။ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္၊ မဂၤလာရာမတိုက္
၄။ သက္ပန္းဆရာေတာ္၊ သက္ပန္းတိုက္
၅။ စလင္းဆရာေတာ္၊ အေရွ႔စလင္းတိုက္
၆။ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ စံေက်ာင္းတိုက္
၇။ သဂၤဇာဆရာေတာ္၊ အေရွ႔သဂၤဇာတိုက္
၈။ ပုခန္းဆရာေတာ္၊ မဟာ၀ိသုဒၶါရာမတိုက္

ဤသို႔လွ်င္ သုဓမၼာဆရာေတာ္ရွစ္ပါးရွိရာ ေလ်ာ့သြားလွ်င္ ထပ္မံျဖည္႔စြက္ရသည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္မွာလည္း အထက္ပါဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဘြဲ႔ရဆရာေတာ္တပါးျဖစ္ေသာ္လည္း မဟုန္လွ်င္မခံမွန္ရာကို ဒဲ့ဒိုးေျပာတတ္၍ မည္႔သူ႔ကိုမွ်မညွာ အမွန္တရားကိုလိုလားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရာ၊ သုဓမၼာတြင္ ထည္႔သြင္းပါက အေကာ္အကပ္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုက်ရန္ အေတာ္ပင္ၾကိဳးပမ္းယူရမည္ဟု ထင္ျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ သုဓမၼာအဖြဲ႔တြင္ မထည္႔သြင္းျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။

ဤတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ၀ိ၀ါဒတရပ္ကိုေဖၚျပလိုေပေသးသည္။ ဤအခ်က္မွာ
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ဘြဲ႔ေတာ္မွာ "ပ႑ိတ၀ံသာဘိ ဓဇမဟာဓမၼရာဇာဓိ ရာဇဂု႐ု" ျဖစ္ေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းအသီးသီးတြင္ တူညီေပသည္။ သို႕ေသာ္ဤဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ကို မင္းတုန္းမင္းဆက္ကပ္သည္ဟူ၍၎င္း၊ ပုဂံမင္းဆက္ကပ္သည္ဟူ၍၎င္း၊ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္ကိုျပန္လည္သံုးသပ္လွ်င္ မင္းတုန္းမင္းနန္းတက္ခ်ိန္တြင္
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ပုဂံမင္း၏မိဖုရား ဥေပါတရာေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ျဖစ္၍ေနေပသည္။ မင္းတုန္းမင္းေခတ္တြင္ ဗန္းေမာ္မင္းသမီး၏ ေက်ာင္းတိုက္ကိုအမွီျပဳ၍ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဟူ၍လည္း တြင္ေနခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မင္းတုန္းမင္းက ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ေလာ၊ ပုဂံမင္းက ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ေလာဟု ဆန္းစစ္သံုးသပ္လွ်င္ ပုဂံမင္းဆက္ကပ္ေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ျဖစ္မည္က ပို၍နီးစပ္ေပသည္။

သာသနာေရးကိစၥတြင္ ထိပ္တန္းကေနေသာ သာသနာ့အာဏာပိုင္ ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ သုဓမၼာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကိုပင္ မလြတ္တန္းေ၀ဘန္၍ စာခ်ိဳးခဲ့ဘူးေလသည္။

ေမာင္သက္ပန္းက တသန္းေ၀ေ၀၊
ေမာင္လွေထြမွာ စာေပနတၱိ၊
ေမာင္စလင္းမွာေတာ့ ပ်င္းလြန္းလို႔ စာမၾကည္႔၊
မင္းနန္မွာလူႏွင့္ေႏွာတယ္ ေသာေသာညံ၏၊
မ႑လာ မႈခ်င္းရာမစံုစမ္းခင္က ေငါက္ငန္းပါ၏။

ဤကဗ်ာ၏အဓိပၸါယ္မွာ "ေမာင္သက္ပန္းက တသန္းေ၀ေ၀" ဟုဆိုသည္မွာ သက္ပန္းဆရာေတာ္ဘုရား တရားသဘင္ စီရင္ေသာအခါ၌ တရားသဘင္၌ စိတ္မ၀င္စား၊ ထိနမိဒၶမ်ား၍ တသန္းသန္း ေ၀ေ၀ႏွင့္ ငိုက္ျမည္းေလ့ရွိေၾကာင္း။

"ေမာင္လွေထြမွာ စာေပနတၱိ" ဟူသည္မွာ လွေထြဆရာေတာ္သည္ စာေပမတတ္ေၾကာင္းကို အတိအလင္းေဖၚျပထားေလသည္။

"ေမာင္စလင္းမွာေတာ့ ပ်င္းလြန္းလို႔ စာမၾကည္႔" ဟူသည္မွာ စလင္းဆရာေတာ္သည္ တရားသဘင္စီရင္ရာ၌ ၀ိနည္းအေထာက္အထား၊ က်မ္းဂန္ အကိုးအကားတို႔ကို ရွာေဖြတိုက္ဆိုက္ၾကည္႔ရွဴရာ၌ အျခားဆရာေတာ္မ်ားကိုသာလႊဲအပ္၍ စလင္းဆရာေတာ္က ၀ိနည္းပိဋကတ္ က်မ္းဂန္ အေထာက္အထားကို ရွာေဖြၾကည္႔ရွဴရမွာ အလြန္ပ်င္းလွေၾကာင္း။

"မင္းနန္မွာလူႏွင့္ေႏွာတယ္ ေသာေသာညံ၏" ဟူသည္မွာ ပုခန္းဆရာေတာ္ ဦးနႏၵကို မင္းနန္ဟုတင္စား၍ ထိုပုခန္းဆရာေတာ္မွာ လူဒါယကာမ်ားႏွင့္ အေရာတ၀င္ေန၍ စကားကိုေဖါင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာတတ္ေၾကာင္း။

"မ႑လာ မႈခ်င္းရာမစံုစမ္းခင္က ေငါက္ငန္းပါ၏" ဟူသည္မွာ မ႑လာရာမဆရာေတာ္သည္ အမႈအျခင္းအရာကို မစံုစမ္းေသးဘဲ ၾကိဳတင္ ေငါက္ငန္းတတ္ေၾကာင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဤကဗ်ာကို သုဓမၼာဇရပ္တြင္ကပ္ထားသည္ကိုေတြ႔ကတည္းက ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ လက္ခ်က္မွန္းကို သိလိုက္ၾကသည္။ သုဓမၼာဆရာေတာ္တို႔မွာ အဘယ္မွ်မခံခ်င္စရာျဖစ္ေခ်မည္နည္း။ ကဗ်ာ၏ "ရသ' အားျဖင့္ အေပၚလြင္ဆံုးႏွင့္ထိထိမိမိ ရွိလွသည္။ ပုဂၢိဳလ္တပါးစီ၏ စရုိက္ကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျမင္ႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ကား မ်က္ႏွာေကာင္းရမည္မဟုတ္ဘဲ အျငိဳ အျငင္ ခံရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

***************************

မင္းတုန္းမင္း ႏွင့္ ၀န္ၾကီးေလးပါးသို႔ ေ၀ဘန္ခ်က္

မင္းတုန္းမင္း စိတ္ကေတာ့ ဘုန္းၾကီးပါ

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ေျပာစရာရွိလွ်င္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ထား၊ မိမိအား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနသည္႔ ပဥၥမသံဂါယနာတင္ မင္းတုန္းမင္း၏ မ်က္ႏွာကိုပင္မငဲ့ညွာခဲ့ေပ။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ကာမဂုဏ္ခံစားရာတြင္ ႏွစ္ေယာက္မရွိေသာ မင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ မိဖုရားေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ႏွင့္ခံစားသည္။

တဖက္ကမိဖုရား "မ်ားသည္"ဟု ဆိုရေသာ္လည္း သာသနာေရးဘက္တြင္ အလြန္အက်ဴး အားေပးေတာ္မူေသာ မင္းတပါးျဖစ္သည္။
တေန႔ေသာအခါ မင္းတုန္းဘုရင္မင္းျမတ္က ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား နန္းေတာ္သို႔ပင့္ျပီး ဆြမ္းကပ္ေတာ္မူသည္။ သကၤန္းစေသာ ပရိကၡရာပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေလသည္။ တရားမနာမီ ဆြမ္းဘုန္းေပးအျပီး မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္တို႔ အလႅာပ-သလႅာပ ေျပာဆိုေလွ်ာက္ထားေနၾကစဥ္ မင္းတုန္းမင္းက "တပည္႔ေတာ္တို႔ လူ႔ေလာက ၀တ္ေၾကာင္ပုဆိုးေတြ ေကာင္းက်ိဳးမေပးပါလားဘုရား။ အေဖၚမမွီး တကိုယ္တည္း ဆိတ္ျငိမ္ရာအရပ္သို႔ ေတာထြက္ရ ေကာင္းမလားပင္ ေတြးေတာမိပါသည္ဘုရား" ဟုေလွ်ာက္ထားလိုက္ရာ ...

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က ကြမ္း၀ါးရင္းျပံဳးေတာ္မူသည္။ ေနာက္အတန္ငယ္ၾကာမွ မင္းတုန္းမင္းဘက္လွည္႔ျပီး "ဒကာေတာ္က စိတ္ကဘုန္းၾကီး၊ (ရီး) က ဒျမျဖစ္ေနတယ္၊ ေတာထြက္ႏိုင္ပါ့မလား" ဟု ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က ကြမ္း၀ါး၍ ျပံဳးရင္းက ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ရာ မင္းတနု္းမင္းမွာ အေတာ္မ်က္ႏွာပ်က္သြားေလသည္။ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားလည္း မ်က္ႏွာပ်က္သြားၾကေလသည္။ မင္းတုန္းဘုရင္ၾကီးသည္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က အမွန္သဘာ၀ကို ေျပာဆိုျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေအာင္ေမ့ျပီး မခ်ိတင္ကဲ ျပံဳးေတာ္မူရသည္။ အျခား နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားမွာလည္း ဘုရင့္မ်က္ႏွာေတာ္ကို ၾကည္႔၍ ျပံဳးလာၾကရသည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ဤသို႔ပင္ မိမိအား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သည္႔မင္းဟု မ်က္ႏွာမေထာက္ပဲ စိတ္ထဲ ထင္လာျမင္လာသည္ကို မခ်န္မထိန္ ဒဲ့ဒိုး ေျပာဆို မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။

**************************

၀န္ၾကီးေလးပါးသို႔ ေ၀ဘန္ခ်က္ကဗ်ာ

တိုင္းျပည္ေရးရာႏွင့္ ပါတ္သက္၍လည္း ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့မေန၊ လ်စ္လ်ဴရွဳ၍မထား၊ ေ၀ဘန္သင့္သည္ကိုေ၀ဘန္၊ သတိေပးသင္႔သည္ကို သတိေပးသည္။ သို႔ေသည္ဆရာေတာ္သည္ မင္းေပါင္စိုးေပါက္မဟုတ္၍ ထိုေ၀ဖန္ခ်က္ကဗ်ာကို နန္းေတာ္ရင္ျပင္ထဲ၌ ပစ္ခ်ထားေလသည္။

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ ၀န္ၾကီးေလးပါးရွိေလသည္။ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ပုခန္းျမိဳ႔စား ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီးသည္ ေလနာေရာဂါ စြဲကပ္ေနေသာေၾကာင့္ အမႈအခင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာမဆံုးျဖတ္ႏိုင္။

ေလာင္းရွည္ျမိဳ႔စား ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီးမွာကား ျမင္ကြန္း ျမင္းခုန္တိုင္အေရးတြင္ ဓါးဒဏ္ရာရရွိ၍ ေကာင္းစြာမသန္စြမ္းခ်ိနဲ႔ေနသျဖင့္ အမႈကိစၥမ်ားကို ေကာင္းစြာမေဆာင္ရြက္ႏိုင္။

ခမ္းလတ္ျမိဳ႔စား ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီးကလည္း နားထိုင္းေန၍ အမႈကိစၥေဆာက္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာအခက္အခဲရွိသည္။

ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႔စားမင္းၾကီးတပါးသာလွ်င္ က်န္းက်န္းမာမာ ရွိသည္ကို ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ေတြ႔ျမင္သည္။ ျပည္ေရးျပည္ရာကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရေသာ တိုင္းျပည္၏ၾကိဳးကိုင္ ၀န္ၾကီးေလးပါးတြင္ သံုးပါးမွာ ေရာဂါသည္မ်ားျဖစ္ေန၍ တိုင္းေရးျပည္မႈမ်ားတြင္ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနသည္ကိုျမင္၍ ဤသို႔ သတိေပးဟန္တူေပသည္။ ထိုကဗ်ာမွာ...

ပုခန္းမွာ....ေလ၊
ေလာင္းရွည္မွာ....ဓါး၊
ခမ္းလတ္မွာ....နား၊
ေရနံတတိုင္ခ်င္း လင္းပါ့မလား။

ဤကဗ်ာမွာ အတိုဆံုးႏွင့္ အဓိပၸါယ္ အထိေရာက္ဆံုး တာအသြားဆံုး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ကဗ်ာတပုဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ကား တိုင္းျပည္အတြက္ေစတနာရွိ၍ သတိေပးေသာ္လည္း မ်က္ႏွာေကာင္းမရေပ။ တိုင္းျပည္ထိပ္သီး ေလးဦးရွိသည္႔အနက္ သံုးဦးတို႔၏ အျငိဳအျငင္ကို ခံခဲ့ရသည္။ ဆရာေတာ္ကား မည္သူကပင္မုန္းေစ၊ ဂရုမစိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ပစ္စာသဖြယ္ေရးေပးသည္႔အတြက္ အဘိုးတန္ေသာ္လည္း တန္ဘိုးမရွိျဖစ္ေလသည္။ ထိုကဗ်ာႏွင့္ ထိုပစ္စာကို ျမင္ကတည္းက ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဟု သိၾကေလသည္။

**************************

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ျဖစ္လာျခင္း ႏွင့္ ကဗ်ာဥာဏ္

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ျဖစ္လာျခင္း

ဦးပ႑ိတသည္ ပုဂံမင္းတရား၏ သာသနာပိုင္ ဗားကရာဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးထံတြင္ ပညာရွာမွီးရန္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဗားကရာဆရာေတာ္သည္ ၀ိနည္းအဆံုးအျဖတ္တြင္ နာမည္ေက်ာ္လွသည္။ ဗားကရာဆရာေတာ္၏ ၀ိနည္းအဆံုးအျဖတ္မ်ားကို ျဖတ္ထံုးမ်ားအျဖစ္ ေရးသားရန္ ရွိသည္႔အခါတိုင္း ဦးပ႑ိတကိုပင္ ဆရာေတာ္ကခိုင္းသည္။ ဤအခ်က္ကိုေထာင့္ခ်င့္၍ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ေလာင္းဦးပ႑ိတသည္ လက္ေရးလက္သားလွသည္။ ပုရပိုက္အေရးအသား ျမန္ဆန္သည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်သာမက စာဆိုရဟန္းအျဖစ္လည္း ဗားကရာဆရာေတာ္ကေရြးခ်ယ္သည္။ စာဆိုရဟန္းဆိုသည္မွာ စာသင္သားသံဃာေပါင္းမ်ားစြာတို႔အနက္မွ တပါးသားလွ်င္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ စာဆိုသည္႔ေနရာတြင္ ဥာဏ္ရည္အလြန္ရႊင္ျပီး အသံၾကည္လင္ျပတ္သားလွေသာေၾကာင့္ စာလိုက္၊ စာနာ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ အလြန္သေဘာေတြ႔ၾကသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ရဟန္းေတာ္မ်ား စာတက္စာသင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စာဆိုဟူ၍၎င္း၊ စာနာဟူ၍၎င္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ စာခ်ဘုန္းၾကီး ေနာက္မွတပါးတည္းလိုက္ဆိုရသူကို စာဆိုဟုေခၚျပီး၊ စာဆိုရဟန္း၏စာသံကိုစိတ္ထဲက မွတ္ရံုသာမွတ္ေနရာေသာ အျခားသံဃာေတာ္မ်ားကို စာနာသံဃာ၊ စာလိုက္သံဃာေတာ္မ်ားဟု ေခၚဆိုေလသည္။)

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ေလာင္းဦးပ႑ိတသည္ ဤအခ်ိန္အခါကပင္ ထူးခြၽန္၍ဗားကရာဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏လက္စြဲျဖစ္သည္။ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔စား (ဘိုးေတာ္မင္းတရား၏မိဖုရား ) ေ၀သာလီမင္းသမီးက ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းရာ "ဗန္းေမာ္ေက်ာင္း"ဟု အမည္တြင္သည္။ ထိုဗန္းေမာ္ေက်ာင္းတြင္ ဦးပ႑ိတေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ျဖစ္လာေသာအခါ "ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္" ဟုတြင္သည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ သာသနာေရး၊ တိုင္းျပည္ေရးတို႔တြင္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ေနေလ့မရွိ၊ တပါးသူတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးပစ္မ်ားကို အျမဲဆင္ျခင္ သံုးသပ္ေလ့ရွိသည္။

စိတ္ထဲမွန္သည္ထင္လွ်င္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခ်တတ္ေသာေၾကာင့္လည္း၊ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားစာရင္းတြင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္မပါ၀င္ခဲ့ေပ။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား မင္းတုန္းမင္းသည္ မပစ္ပယ္ေပ။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ေ၀ဖန္စာ၊ ပစ္စာမ်ား ေသာင္းက်န္းေသာအခါ၊ ဆရာေတာ္အား ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔သို႔ မင္းမိန္ျဖင့္ပို႔လိုက္ရသည္။ ေနာင္တြင္ ျပန္၍ပင့္ေသာ္လည္း မင္းေနျပည္ေတာ္တြင္ မေန၊ တဘက္ကမ္း မင္းကြန္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းမွာပင္ ေနေလသည္။ ပညာမာန လြန္ကဲေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ ဘုရင္ကိုးကြယ္မခံရသည္ကို မမႈေသာဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။ ေရွ႔အခဏ္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ရွဳပါေလ။

******************************

ေသေဘးတြင္းမွ ကဗ်ာဥာဏ္

တေန႔တြင္ ျမစ္ကမ္းနဖူးေက်ာင္းတေက်ာင္း၌ ရဟန္းခံပြဲတခုရွိသည္။ ပဋိသေႏၶတည္ေနသည္႕ေန႔မွစ၍ အသက္၂၀ဖြားျပီးေနာက္ ၁၉ႏွစ္၃လ ရဟန္းခံႏိုင္သည္႔ အရြယ္ေရာက္ေနသည္႔ ရွင္သာမဏတပါးကို ရဟန္းခံေပးရမည္႔ ဥပသမၸဒကံေဆာင္ပြဲ၊ ရဟန္းခံပြဲျဖစ္သည္။ ထိုကံေဆာင္ပြဲမွာ အနည္းဆံုး ရဟန္းေတာ္ငါးပါးရွိမွ ကံေျမာက္သည္။ ရဟန္းခံပြဲျပီးေျမာက္သည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အပါအ၀င္ သဂၤဇာဆရာေတာ္ ဦးအဂၢႏွင့္ အျခားဆရာေတာ္ဦးဂႏၶမာ၊ ဆရာေတာ္ဦးေသာဘိတ၊ ဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသတို႔လည္းပါ၀င္သည္။

အဆိုပါ ျမစ္ကမ္းနဖူးေက်ာင္းတြင္ ေျမေပၚ၌သမုတ္(သတ္မွတ္)ထားေသာ သိမ္မရွိပဲ၊ ျမစ္ကမ္းစ ေက်ာက္ခ် ရပ္တန္႔ထားသည္႔ ၀ါးေဖာင္ကို ေရသိမ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ရဟန္းခံပြဲက်င္းပသည္။ ရဟန္းခံပြဲ (ဥပသမၸဒကံေဆာင္ပြဲ) စတင္က်င္းပေနျပီျဖစ္၍ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အပါအ၀င္ ဆရာေတာ္ငါးပါးႏွင့္ ရဟန္းေလာင္း ရွင္သာမေဏၾကီးပါ ၀ါးေဖာင္ (ေရသိမ္) ေပၚ သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကျပီးျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္မ်ားက ရွင္သာမေဏၾကီးအား ရဟန္းမျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္သည္႔ ေရာဂါမ်ားႏွင့္တကြ ေၾကြးျမီ ေဘးရန္တို႔ ရွိ၊ မရွိ ထံုးစံအတိုင္းေမးျပီး ဥပသမၸဒကံေဆာင္ရန္ ကမၼ၀ါစာခ်ပ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ကမၼ၀ါဖတ္ထားရန္ ဆရာေတာ္မ်ားက "နေမာတႆ" သံုးေခါက္ရြတ္ဖတ္ျပီး အဆံုးတြင္ မေျမွာ္လင့္ဘဲ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ တိုက္ခိုက္လာသည္႔ မိုးသက္ေလျပင္းဒဏ္ကို အျပင္းအထန္ခံလိုက္ရေတာ့သည္။ ဤတြင္ ၀ါးေဖာင္မွာ ေလဒဏ္လိႈင္းဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားရသည္။ ကမၼ၀ါဆရာေတာ္မ်ားမွာ ျမစ္လယ္တြင္ လက္ျပစ္ကူး၍ အသက္ကိုလုေနၾကရေတာ့သည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ အသက္ကိုလုေနရသည္႕အတြင္း ခံစားခ်က္တခု ေပၚ ထြက္လာျပန္သည္။ ကဗ်ာဆရာတို႔သည္ ခံစားခ်က္ေတြ႔ထိတိုင္း ကဗ်ာျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္႔အတိုင္း ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ သူ႔ခံစားခ်က္ကို အသက္ေဘးၾကားထဲမွ ေအာက္ပါကဗ်ာအခ်ိဳးကို ရြတ္ဆိုလိုက္ေလသည္။

ဒို႔သားအမိ ကံေတာ္ဆိုး၊
ေရရိုးမွာတဲ့ ေမ်ာေတာ့မယ္၊
က်န္ရစ္သူ မိတ္ေဆြမ်ားရယ္၊
တားၾကႏွင့္ကြယ္၊
အဂ္-ဂန္-ေသာ ႏွင့္ ၾသဘာတသြယ္၊
ဒီတခါ သည္ေရျမစ္တြင္၊
ေသျဖစ္ရွာေတာ့မယ္။

ဟုရြတ္ဆိုလိုက္ေလသည္။ ကမ္းနဖူးေပၚမွ ပရိတ္သတ္မ်ားရုတ္ရုတ္သဲသဲ ရွိေနစဥ္မွာပင္ တံငါေလွမ်ားက ဆရာေတာ္မ်ားကို အသက္ေဘးမွ ကယ္ဆယ္လိုက္ရေတာ့သည္။

******************************

ေတြ႔မေရွာင္ အကုန္စားတယ္ ႏွင့္ ဟဲ့သာေပၚ

ေတြ႔မေရွာင္ အကုန္စားတယ္

ပဥၥင္းပ်ိဳဦးပ႑ိတသည္ အလံုျမိဳ႔သို႔ ခရီးထြက္ရာ ၾကမ္းျပဲရြာသို႔ အေရာက္တြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႔၀င္၍ တည္းခိုေလသည္။ ေက်ာင္းေပၚ သို႔ေရာက္လွ်င္ ဆရာေတာ္အား ဦးခ်၍ကန္႔ေတာ့ကာ ဂါ၀ရျပဳျပီးေနာက္ စာသံေပသံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။

ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္၊ မေထရ္ေက်ာ္၊ ၀ါေတာ္မည္မွ်ရွိျပီနည္း။

ဆရာေတာ္မွာ ဦးပဥၥင္းငယ္၏ ကဗ်ာသံ စာသံကို လြန္စြာသေဘာက်၍...
''ေလးဆယ့္ႏွစ္၀ါ သိကၡာရျပီ" ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ထိုအခါစာဆိုရွင္ ပဥၥင္းငယ္ဦးပ႑ိတသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ေကာက္၍ စာစပ္လိုက္ျပန္သည္။

၀ါေလးဆယ္ႏွစ္၊ ရသည္ျဖစ္ရာ၊ အျပစ္ေတာင္လိုမို႔လတံ့။

ဆရာေတာ္မွာ ကဗ်ာဥာဏ္ရႊင္လွေသာ ေမာင္ပဥၥင္းကိုသေဘာက်သြားသည္။

**************************

ဟဲ့သာေပၚ ကြမ္းအစ္ယူခဲ့စမ္း

ဆရာေတာ္မွာ ဖ်ားေနရင္းကပင္ ေက်ာင္းသားကေလးအား ဆြမ္းျပင္ခိုင္းသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ေမာင္ပဥၥင္းႏွင့္အတူ ဆြမ္းဘုန္းေပးသည္။ ဆရာေတာ္မွာ ဖ်ားေနလ်က္ႏွင့္ပင္ ဆြမ္းဘုန္းေပးရာ၊ တဲ့သည္ မတဲ့သည္ကို အမႈမထား၊ ဆြမ္းဟင္းမ်ားကို ကုန္ေအာင္စားေလသည္။ အစားၾကမ္းေသာ ဦးပ႑ိတမွာ အစားၾကမ္းေသာဆရာေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ရသျဖင့္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရသည္။ ဆရာေတာ္က ဆြမ္းစားရင္ေျပာသည္။ ေကာင္းစြာမက်န္းမာ မၾကာခဏ အဖ်ားတက္ေလ့ ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း အစားတြင္ တဲ့သည္ မတဲ့သည္ဟူ၍မၾကည္႔ ရွိသမွ်အကုန္စားျပီးသည္႔အျပင္၊ အခ်ိဳပြဲဆက္ကပ္ရာ၌လည္း ဆက္လက္ဘုန္းေပးျပန္သည္။ ဆြမ္းစားျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္က ဦးပ႑ိတအား...

"ေမာင္ပဥၥင္းက ကဗ်ာစာေပ ေတာ္ေတာ္ ၀ါသနာပါတယ္ထင္တယ္"
"မွန္ပါ့ဘုရား... တပည္႔ေတာ္ ေလ့လာေနဆဲပါဘုရား"
ဆရာေတာ္လည္း စကားေျပာေနရာမွ ေက်ာင္းသားတေယာက္သို႔လွမ္း၍...
"ဟဲ့သာေပၚ ကြမ္းအစ္ယူခဲ့စမ္း" ဟု ခိုင္းလိုက္ေလသည္။ ေက်ာင္းသားကေလးသည္ ျပာျပာသလဲႏွင့္ယူလာသည္႔ကြမ္းအစ္ကိုကပ္ေလသည္။ ဆရာေတာ္ကဆက္၍...
"ငါ့မလဲ အဲဒီ တူကေလးတေယာက္ရွိတယ္၊ လက္တိုလက္သံုးခိုင္းေနရတာ၊ ငါ့ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားလဲမျမဲ ကိုရင္လဲမျမဲ" ဟုအမိန္႔ရွိသည္။ ဦးပ႑ိတသည္ ဆရာေတာ္အားေစ့ေစ့ၾကည္႔၍ ေနသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ကြမ္းကိုကိုယ္တိုင္ယာ၍ ၀ါးရင္း ဒူးေပၚ ေပါင္ေပၚ ထိုင္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္...
"ဦးပဥၥင္း က်ဳပ္အေၾကာင္းကို စာတပုဒ္ေလာက္စပ္စမ္းပါ" ဟုေျပာသည္။ ဦးပ႑ိတသည္ ရုတ္ခ်ည္းပင္ ေကာက္၍ စာစပ္လိုက္သည္။

ကြမ္းအစ္ၾကီး နီတာရဲႏွင့္၊ ၾကမ္းျပဲမွာသူေပ်ာ္၊ သာေပၚတို႔တူအရီး၊
ထိုးကြင္းမွင္ေၾကာင္နဲ႔၊ ေတြ႔မေရွာင္အကုန္စားတယ္၊ ဖ်ားတဲ့ခင္ၾကီး။

ဟူ၍စပ္လိုက္ေလသည္။ ၾကမ္းျပဲဆရာေတာ္မွာ လြန္စြာသေဘာက်ေလသတည္း။


**************************

Wednesday, July 8, 2009

၇။ ရွင္ပ႑ိတ၏ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္

ရွင္ပ႑ိတ၏ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္

တခါကေဖာင္းကြဲရြာတြင္ အသားအလြန္မဲေသာ ေက်ာင္းသားငယ္တဦးရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းသားငယ္သည္ ႏြား၊ ျမင္းစေသာ သတၱ၀ါမ်ားကိုမစီးဘဲ ဆိတ္ကိုသာစီး၍ ေဆာ့ကစားတတ္သည္။ အျခားကေလးငယ္မ်ားႏွင့္မတူပဲ ေမ်ာက္ရွံဳးေအာင္ ေဆာ့တတ္သည္။ တေန႔တြင္ ဆိတ္သိုးတေကာင္ကိုစီးရာ ဆိတ္သိုးကခါခ်သျဖင့္ ေျမျပင္သို႔က်ျပီး လက္တေခ်ာင္းက်ိဳးေလသည္။ ေက်ာင္းေန ဦးပဥၥင္းမ်ားက ရွင္ပ႑ိတအား စာတပုဒ္ခ်ိဳးပါဟု ဆိုေလလွ်င္ ခ်င္ျခင္းပင္ေကာက္၍ စာစပ္သည္မွာ....

ဆိတ္စီးလို႔ လက္က်ိဳး၊
အနက္မ်ိဳး ေဖါင္းကြဲ၊
တေခ်ာင္းထဲက်န္ေတာ့တယ္။

ဦးပဥၥင္းမ်ားမွာ သေဘာက်၍အားရပါးရရယ္က်ေလ၏။

ရွင္ပ႑ိတသည္ ဦးပဥၥင္းဘ၀သို႔ ေရာက္ျပီးေနာက္ မႏၲေလးျမိဳ႔တြင္ နံနက္တိုင္း ဆြမ္းခံထြက္ရေလသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားေသာျမိဳ႔ျဖစ္၍ ဆြမ္းေလာင္းေနၾက အိမ္ေရွ႔မ်ားတြင္ စီတန္း၍ ဆြမ္းခံၾကရေလသည္။

ဆြမ္းခ်က္ျခင္း ဆြမ္းေလာင္းျခင္းအမႈကို မိန္းမၾကီးမ်ား မိန္းမပ်ိဳကေလးမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္၊ ဇလံုမ်ား ယြန္းအုပ္မ်ားတြင္ ဆြမ္းထည္႔၍ ေၾကးဇြန္းၾကီးမ်ားျဖင့္ခပ္၍ ေလာင္းေလ့ရွိၾကသည္။ ဦးပဥၥင္းငယ္ ဦးပ႑ိတသည္ ဇလံုၾကီး၊ ေၾကးဇြန္းၾကီးတို႔ျဖင့္ ဆြမ္းေလာင္းေနသည္ကိုေတြ႔၍ ကမန္းကတန္း အမွီေျပးေလရာ မိန္းကေလးမ်ားက ပဥၥင္းပ်ိဳ ဦးပ႑ိတက်မွ ကန္ေတာ့ဆြမ္းပါဟူ၍ ေျပာလိုက္ေလသည္။

ဦးပ႑ိတသည္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္သြားေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့က်မွကန္ေတာ့ဆြမ္းရသလဲဟု စဥ္းစားသည္။ အမွန္မွာ ဆြမ္းကိုလိုခ်င္ေဇာျဖင့္ အေျပးကေလးသြားမိရာတြင္ သကၤန္း ဘိုသည္ဘတ္သီႏွင့္ ကာယိေျႏၵပ်က္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြား၍ ကန္ေတာ့ဆြမ္းလိုက္ရေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္း၍ေပၚလာသည္။ သို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္လွ်င္ ေအာင္ပါေတးထပ္ကို ေရးစပ္လိုက္ေလေတာ့သည္။

“မန္းၿမိဳ႕သူေသာက္က်င့္၊ ေထာက္ခ်င့္၍စာနာ
ဆြမ္းကိုျဖင့္မခံလိုပါ၊ တန္ပါၿပီသာရီး၊
မစားဘဲအငတ္ေနမည္၊ ေသခ်င္ေသမွတ္ဟဲ့အၿပီး၊
ဟိုေန႔ကအိမ္တအိမ္မွာ၊ ျပည့္စံုစြာဖန္တည္း၊
က်ယ္၀န္းစြာဇလံုႀကီးရယ္နဲ႔၊ ေမာက္လုနီးဆြမ္းေတြ
ေလာင္းလိမ့္မည့္ထင္အမွတ္နဲ႔၊ ၀င္ကပ္လို႔ရပ္မိသေလ
ပ႑ိတေခါင္းေျပာင္ကို၊ ေလာင္းေပါင္ဆို ကိုရင္ႀကီးရယ္လို႔
ကန္ေတာ့ဆြမ္းဆီးလို႔သူဆို၊ သူ႔ရဲ႕လင္လို
မေက်ဘူးကမၻာျပိဳေတာင္၊ ငါေရႊကိုယ္နာလြန္းလို႔ေလး၊”

*****************

Sunday, July 5, 2009

၆။ အစက ပ႑ိတလို က်က္ခဲ့ပါလား

အစက ပ႑ိတလို က်က္ခဲ့ပါလား

နယုန္လေရာက္၍ စာျပန္ပြဲေတာ္က်င္းပမည္႔ရက္တြင္ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ သုဓမၼာဇရပ္တြင္ စာေျဖ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းကြမ္းကိစၥ စီမံၾကသလိုပင္ စာေျဖမည္႔ သံဃာမ်ားသည္လည္း နီးရာသစ္ပင္ရိပ္မ်ား၌ ပုရပိုက္ ေပစာထုတ္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည္႔ရွဴကာ ေမးမည္ထင္သမွ်ကို ျပန္လည္ က်က္မွတ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနၾကေလသည္။

စာစစ္ သံဃာေတာ္ ဆရာေတာ္မ်ားသည္လည္း စစ္ေမးရန္ ရွိသမွ် စာျပန္ပြဲ၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မဟာဒဏ္၀န္၏ ပင့္ဘိတ္ခ်က္အရ တပါးျပီးတပါး စစ္ေမး၍ ေနၾကေလသည္။ ရွင္ပ႑ိတ အလွည္႔သို႔ ေရာက္ေလလွ်င္ မဟာဒဏ္၀န္က...

''ျမင္း၀န္တိုက္မွ ရွင္ပ႑ိတ ၾကြပါဘုရား'' ဟု အသံက်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ဟစ္၍ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ အသားမဲမဲ၀၀တုတ္တုတ္ ကိုရင္ပ႑ိတသည္ ပရိတ္သတ္ ဗိုလ္ပံုအလယ္တြင္ ရဲ၀ံ့စြာ ေလွ်ာက္၍သြားသည္။ စာေမးပြဲစစ္သည္႔ ဆရာေတာ္မ်ားက ေျဖဆိုရမည္႔အခန္းကို ညႊန္ျပ၍ ရြတ္ဆို ေျဖၾကားရန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္႔အခါ ကိုရင္ပ႑ိတသည္ ျမင္းေကာင္း ေျပးသကဲ့သို႔ မနားတန္းရြတ္ဆို၍သြားေလသည္။ အသံၾသဇာမွာလည္း အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ နက္က်ယ္ေကာင္းမြန္လွသျဖင့္ မဟာဒဏ္၀န္ႏွင့္တကြ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားစာေျဖပုဂၢိဳလ္တို႔မွစ၍ သုဓမၼာဇရပ္တြင္ရွိသမွ် ပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔မွာ ကိုရင္ပ႑ိတ အေပၚတြင္ အာရံု၀င္စား၍ ဆိတ္ျငိမ္စြာ နားေထာင္ေနၾကေတာ့သည္။

ျမင္းေကာင္းေျပးသကဲ့သို႔ေမးသမွ်တို႔ကို ပုဒ္ပါ႒္ပီျပင္က်နစြာရြတ္ဆိုသည္႔ၾကားမွ လွ်င္ျမန္လြန္းအားၾကီးသျဖင့္ ပုရပိုက္ကိုလိုက္၍ဖတ္ေသာ စာစစ္ဆရာေတာ္ မ်ားသည္ ကိုရင္ပ႑ိတ၏ရြတ္သံကို မွီေအာင္မဖတ္ႏိုင္ပဲ ပုရပိုက္တခ်ပ္လွန္တိုင္း က်န္ခဲ့သျဖင့္...

''ဟဲ့... ကိုရင္ ရပ္အံုး''ဟု အမိန္႔ရွိသည္႔တိုင္ေအာင္ မရပ္မနားဆက္၍ရြတ္ေနရာ စာစစ္ဆရာေတာ္တို႔က ''ရပ္အံုးဆိုတာ မၾကားေရာ့သလား'' ဟု ေငါက္ငန္းေလသျဖင့္ ကိုရင္ပ႑ိတသည္ စာကိုရြတ္ေနရာက ရပ္တန္႔၍...

''ဘာခုမွရပ္အံုးလဲ အစကပ႑ိတလို က်က္လာခဲ့ပါလား'' ဟု စာစစ္ဆရာေတာ္တို႔ကိုပင္ ျပန္လည္ ေငါက္ငန္းေလသည္။ ပရိသတ္တို႔မွာ ''၀ါး''ကနဲပြဲက်သေလာက္ ကိုရင္ပ႑ိတသည္လည္း ထင္ရွား၍သြားသည္။ ျမင္း၀န္မင္းကိုရင္ျဖစ္၍လည္း ျမင္း၀န္မင္းမွာ အမ်ား၏ အာရံုစိုက္ျခင္းခံရသျဖင့္ ကိုရင္ပ႑ိတအား မ်ားစြာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေလသည္။

*******************

၅။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ စာၾကိဳးစားပံု

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ စာၾကိဳးစားပံု

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ကိုရင္ဘ၀ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႔ ျမင္း၀န္တိုက္တြင္ စာသင္ၾကားသည္။ ထိုေခတ္ ထိုအခါက မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးကိုယ္တိုင္ ႏွစ္စဥ္ပင္ စာျပန္ပြဲေတာ္ကို တခမ္းတနားက်င္းပ၍ ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ေလသည္။ နယုန္လစာျပန္ပြဲေတာ္မွာ အလြန္ပင္ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားလွေပသည္။ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ၾကီးမႈး၍က်င္းပေသာ စာျပန္ပြဲေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္လည္း မင္းညီမင္းသား၊ မင္းေဆြမင္းမ်ိဳး၊ ၀န္ၾကီးမွဴးမတ္မ်ားပါမက်န္၊ စာျပန္ပြဲေတာ္တြင္ ရဟန္း သာမေဏမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ တင္သြင္းရသည္။ မိမိတို႔၏ ရဟန္း သာမေဏမ်ား စာျပန္ပြဲတြင္ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္သေလာက္ ဂုဏ္ရွိၾကသည္ဟု အယူရွိကာ ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိဳင္ ျပဳလုပ္ၾကေသာ ပြဲၾကီးလည္းျဖစ္သည္။

ျမင္း၀န္မင္းသည္ ခရီးထြက္ေနရ၍ စာျပန္ပြဲ၀င္ရဟန္းတပါး စာရင္းတင္သြင္းရန္ ေနာက္က်၍ေနေလရာ မိမိ၏ဆရာေတာ္အား စာျပန္ပြဲ၀င္ရန္ ရဟန္းတပါး ခ်ီးျမွင့္သနားပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေလသည္။

ျမင္း၀န္တိုက္ဆရာေတာ္ဘုရားလည္း ကိုရင္ပ႑ိတ၏အလားအလာကို ရိပ္မိသိရွိသည္ႏွင့္အညီ ျမင္း၀န္မင္းအား ပဥၥင္းမ်ားေတာ့ တင္သြင္းရန္မရွိ၊ ကိုရင္ပ႑ိတမွာ အလားအလာရွိသည္ဟု ျမင္သည္။ သို႔အတြက္ ကိုရင္ပ႑ိတကိုသာ စာရင္းတင္သြင္းလိုက္ေပေတာ့ဟု အမိန္႔ရွိလိုက္သည္။ ျမင္း၀န္မင္းသည္ ကိုရင္ပ႑ိတအား စာရင္းတင္သြင္း၍ ဆြမ္းကြမ္းစသည္တို႔ကို လိုေလေသးမရွိေအာင္ လွဴဒါန္း၍ထားေလသည္။

ရွင္ပ႑ိတသည္ လွဴဒါန္းသမွ်ကိုအ၀စားကာ အိပ္၍သာေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္က စာက်က္ရန္ တိုက္တြန္းရေပသည္။

ကိုရင္ပ႑ိတ စာက်က္ စာအံသည္မွာ အလြန္ပင္ဇြဲေကာင္းလွသည္။ နားသည္ဟူ၍မရွိ၊ ေရခ်ိဳးရာ ကုဋီတက္ရာမွာပင္ ပါးစပ္မွ ဒလစပ္ စာရြတ္၍ေနေတာ့သည္။

ကိုရင္ပ႑ိတမွာ အစားၾကီး၍ ငိုက္ျမည္းတတ္ေသာ အေလ့ရွိရာ ဆြမ္းစားျပီးသည္ႏွင့္ ေရတြင္းႏႈတ္ခမ္းေပၚတြင္ လူတကိုယ္စာ ပ်ဥ္ျပားတခ်ပ္တင္၍ ထိုပ်ဥ္ျပားေပၚတြင္ အိပ္ရင္းစာက်က္ေလသည္။ ဤသို႔စာက်က္နည္းမွာ စာက်က္ရင္း ငိုက္ျမည္းလွ်င္ ေရတြင္းထဲသို႔ က်မည္ျဖစ္၍ ေရတြင္းထဲသို႔ မက်ရန္ သတိထားေနရလွ်င္ ငိုက္ျမည္းျခင္းေျပေပ်ာက္သြားရန္ဟု စိတ္ကူး၍ ေရတြင္းႏႈတ္ခမ္းေပၚတြင္ စာက်က္ျခင္းျဖစ္သည္။

***********************

၄။ ကိုရင္ဘ၀ ရႊင္လွေသာ ကဗ်ာ

ကိုရင္ဘ၀ ရႊင္လွေသာ ကဗ်ာ

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ သာမေဏဘ၀ကပင္ ကဗ်ာစာစပ္ရာ၌ ေတာ္လွသည္။ ရွင္ပ႑ိတသည္ သာမေဏ ဘ၀မွ ေခတၱလူထြက္၍ ေရႊေတာင္ျမိဳ႔ရွိအိမ္သို႔ ျပန္လာရာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရြာထဲသို႔ လည္ပတ္ၾကသည္။ ရြာလယ္တြင္ ၾကီးမားလွေသာ ေညာင္ပင္ၾကီးတပင္ရွိသည္။ ရြာထဲမွလူငယ္လူရြယ္တို႔သည္ အရိပ္ေကာင္းလွေသာ ေညာင္ပင္ၾကီးေအာက္တြင္ စုရံုးကာ ကစားျခင္း၊ ေအးေဆးစြာထိုင္၍ စကားေျပာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ကိုရင္လူထြက္ပ႑ိတသည္ သူပိုးပန္းေနေသာ မမင္းမွိန္ႏွင့္ အပ်ဳိေဖာ္တစု ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ ရစ္သီရစ္သီလုပ္ေနသည္။ မမင္းမွိန္ကိုသာ ဂရုတစိုက္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းမွာ စကားေျပာေနသည္။ ဤသို႔ စကားေျပာေနစဥ္ မမင္းမွိန္သည္ အႏၲရယ္မေအာင့္ႏုိင္ပဲ ''ေလလည္'' လိုက္သည္ကို ၾကားလိုက္ရသျဖင့္ ကဗ်ာဥာဏ္ ၀ါသနာၾကီးလွေသာ ကိုရင္လူထြက္မွာလည္း မေအာင့္ႏိုင္ေတာ့ပဲ စာခ်ိဳးတပုဒ္ကို ရုတ္တရက္စပ္လိုက္သည္။

ေရႊေညာင္ပင္ သာသည္႔ကုန္း၊
စုရံုး၍ေနၾကရာ၊
မမင္းမွိန္ အပ်ိဳၾကီးရယ္၊
အီးညွစ္လို႔ပါ။

ဟူ၍စာခ်ိဳးလိုက္ရာ ကာလသားမ်ား ''၀ါးကနဲ'' ပြဲက်၍ ရယ္ေမာလိုက္ၾကသည္။ ထိုကာလသားမ်ားတြင္ မမင္းမွိန္၏ေမာင္ေတာ္သူငစြန္က သူ႔အစ္မေလလည္သည္ကို လူပံုအလယ္တြင္ အရွက္ကြဲေအာင္ စာခ်ိဳးရမလားဟု ေဒါသမာန္ပြားကာ ကိုရင္လူထြက္ ပ႑ိတကို ဆဲဆိုေလသည္။ ထိုအခါ ကိုရင္လူထြက္ ပ႑ိတသည္ ရုတ္ခ်ည္းေကာက္၍ စာခ်ိဳးလိုက္ျပန္သည္မွာ

မလိမၼာ ဗာလနာ မိုက္ခဲ။
သူ႔အစ္မ စအိုတြန္လို႔၊
ေမာင္ငစြန္ မ်က္မာန္ရွတယ္၊
ေဒါသနဲ႔ဆဲ။

***********************

၃။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ အေၾကာင္း

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ အေၾကာင္း

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဟူ၍ ထင္ရွားေနသည္မွာ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔၏ ဖြားရာဇာတိျဖစ္၍ မဟုတ္ေပ၊ ဘိုးေတာ္မင္းတရား၏မိဖုရား ေ၀သာလီမင္းသမီး ဗန္းေမာ္ျမိဳ႔စား ဥေပါတရာ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသံုးေသာေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဟုတြင္သည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ေရႊေတာင္ျမိဳ႔ ကြပ္ညွပ္စင္ရြာ၌ သကၠရာဇ္ ၁၁၆၈-ခုႏွစ္တြင္ဖြားျမင္သည္။ ငယ္မည္ေမာင္ျဖဴ၀င္းျဖစ္သည္။ ရဟန္းဘြဲ႔ ဦးပ႑ိတျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီးက ပ႑ိတ၀ံသာဘိဓဇမဟာဓမၼရာဇာဓိ ရာဇဂုရု၊ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ဥပဓိရုပ္ အလြန္ထူးျခားသည္။ လြန္စြာ ၾကံ႔ခိုင္ ခန္႔ညားသည္။ အသံေတာ္မွာလည္း နက္ၾကယ္ျပတ္သား၍ ႐ူပလကၡဏာႏွင့္ သဒၵလကၡဏာ လြန္စြာေကာင္းလွသည္။ ဆရာေတာ္ကို ဖူးေတြ႔၍ အသံေတာ္ကိုၾကားရလွ်င္ လြန္စြာေလးစားလာရသည္။ ထိုေခတ္တြင္ အသံေရာ လကၡဏာပါထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ေပၚခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္တို႔ ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကား ရွာမွရွားလွသည္။ ေလာကၾကီးတခုလံုးကိုထီမထင္ပဲ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာအတိုင္းသာ သေဘာထားတတ္သည္မွာ သူ၏ပင္ကိုယ္စိတ္ဓါတ္ပင္ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ အမွန္တရားဘက္မွစံုရပ္၍ စိုးစဥ္းမွ်မကြယ္မေထာက္ မခ်ဳပ္တည္း မမ်ိဳသိပ္ပဲ ရက္ရက္စက္စက္ေရးတတ္သည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ျပတ္သားရဲရင့္လွေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဆရာေတာ္တို႔ေခတ္တြင္၊ ဆရာေတာ္ ေလ့လာဆည္းပူးထားသည္႔ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ အေခါင္အဖ်ားအထိ ေက်ာ္ၾကားသင့္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ မင္းလိုလိုက္ မင္းၾကိဳက္မေဆာင္၍ သာသနာပိုင္အဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သင့္ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါလွ်က္ မပါ၀င္ခဲ့ရေပ၊ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ကား မမႈ။

ဆရာေတာ္ကား ကဗ်ာအရာတြင္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေတာ္မူေလသည္။ ဟာသဥာဏ္၊ ဇ၀နဥာဏ္ ထက္ျမက္ေတာ္မူသည္။ ကဗ်ာအရာတြင္ မယွဥ္သာေအာင္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ စေလဦးပုညပင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ အထံေတာ္၌ ကဗ်ာနည္းမ်ား ခံယူခဲ့ဘူးသည္။

***********

Friday, July 3, 2009

၂။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား

မဟုတ္လ်င္ နဲနဲမွ်မခံတတ္၊
အျမင္မေတာ္လွ်င္ ေဆာ္ထဲ့သည္၊
မင္းအလိုလိုက္ မင္းအၾကိဳက္မေဆာင္၊
သာသနာပိုင္မ်ားဟူ၍ အညွာမေပး၊
အရြဲ႔တိုက္ရာတြင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။
ကန္႔လန္႔လုပ္ရာတြင္လည္း မည္႔သူ႔မွ်မေၾကာက္၊
ေရးစရာရွိလ်င္ အတံုးလိုက္ယ အတစ္လိုက္ ေရးသည္။
ႏႈိက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ခတ္ၾကမ္းၾကမ္းေရးတတ္သည္။
မိမိမွန္သည္ထင္လွ်င္ ေျပာရယ ေရးရမွ ေက်နပ္ေလ့ရွိသည္။
စာယ ကဗ်ာအေရးအသား၌ ဂါမေဒါသ သင့္ေအာင္ေရးသည္။
အေျပာအဆို ရင့္သီးသည္။
အေနအထိုင္ ၾကမ္းတမ္းသည္။
အစားအေသာက္ ၾကမ္းရာ၌လည္း မည္သူမွ် မမွီႏိုင္ေအာင္ ၾကမ္းသည္။ (ဆန္ျဖဴ တခြက္ခ်က္ -ႏို႔ဆီဗူး ေလးလံုးခ်က္၊ စာကေလး တပိႆာခ်က္၊ ၀က္သား တပိႆာခ်က္၊ အမဲသား တပိႆာခ်က္၊ ဟင္းခ်ိဳ ဇလံုၾကီးႏွင့္ သံုးလံုးကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မူျပီး တဆက္ထည္းပင္ မုန္႔ဆီေၾကာ္ၾကီးသံုးယွက္၊ နံ႔သာပုငွက္ေပ်ာ ေျခာက္ဖီး၊ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ သံုးပိႆာတို႔ကို တထိုင္ထည္း တဆက္ထည္းႏွင့္ ကုန္ေအာင္ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူႏိုင္ေလသည္။)

အျမင္မေတာ္သည္မ်ားရွိလ်င္လည္း စာခ်ိဳးတတ္သည္။ ကဗ်ာစပ္ေလ့ရွိသည္။ သာသနာပိုင္ေသာ၊ ရွင္ဘုရင္ေသာ၊ အမ်ိဳးသမီးေသာ ဘာကိုမွ်မေရွာင္၊ စိတ္မထင္လွ်င္ မထင္သလို ပက္ပက္စက္စက္ ေရးတတ္သည္၊ ေျပာတတ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုခတ္အေခၚ (ငွက္ခါးပ်ံစာ) ပစ္စာ အလုပ္တြင္လည္း ၀ါသနာပါလွသည္။ ေရွ႔အခဏ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ ေၾကာက္စိတ္လံုး၀မရွိ၊ အျပစ္ေပးေသာ္လည္း ျပံဳးျပံဳးပင္ခံသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား -ပရစ္- ႏွင့္တူသည္။ ရွင္စဥ္ကလည္း မ်က္လံုးျပဴးျပဴး၊ ေသေတာ့လည္း မ်က္လံုးျပဴးျပဴးဟု သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားက မိန္႔ဘူးသည္။

ဤအခ်က္မ်ားကပင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ေက်ာ္ၾကားျခင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္လာရသည္။ ထိုေခတ္ ထိုအခါက ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား သာသနာပိုင္မွ အစ ရွင္ဘုရင္ ၀န္ၾကီးမ်ားပါမက်န္ ရြံ႔ေၾကာက္ၾကျပီး ဆိုးသတင္းမ်ားျဖင့္သာ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ယခုေခတ္တြင္မူ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ စာမ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းသည္ဆိုေသာ္လည္း ဟာသရသျဖင့္ ထင္ရွားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစာေပသမိုင္းတြင္ တဘာသာ သီးျခားထင္ရွားေနေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္၍ ျမန္မာစာေပ မကြယ္မေပ်ာက္သမွ် ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ဟာသရသ ကဗ်ာမ်ားသည္လည္း ထင္ရွားေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

*********************

၁။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္

ျမန္မာလူမ်ိဳးဟူ၍ ရွိေနသမွ် ျမန္မာစာေပဟူ၍ ရွိေနမည္။ ျမန္မာစာေပရွိေနသမွ် ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ အမည္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ တိမ္ေကာပေပ်ာက္၍ သြားလိမ့္မည္မဟုတ္၊ နာမည္မေသႏိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တပါး ျဖစ္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ အလြန္ ထက္ ေသာ ပုဂိၢဳလ္ ျဖစ္သည္။

ပိဋကတ္သံုးပံုႏွင့္တကြ က်မ္းဂန္အရပ္ရပ္တုိ႔တြင္ အထူးပင္ႏွ႔ံစပ္ ကြၽန္းက်င္တာ္မူေလသည္။

၀ိနည္းဘက္တြင္ မယွဥ္သာေအာင္ ကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူသည္။ (၀ိနည္းဘက္တြင္ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ သာသနာပိုင္ ဗားကရာဆရာေတာ္၏ အထံတြင္ေန၍ ဗားကရာဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးစီရင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သမွ် ၀ိနည္းစီရင္ထံုး မွန္သမွ်ကို ေရးမွတ္ရေသာ ျဖတ္ထံုးေရး ရဟန္း ျဖစ္ခဲ့ဘူးသည္။ဤအေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ၀ိနည္းဘက္တြင္ အထူးကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူသည္႔ အခြင့္ေရးကို ရခဲ့သည္။)

ထိုမွ်သာမက ရဟန္းစာဆိုလည္းျဖစ္သည္။ (ဗားကရာဆရာေတာ္ စာခ်စဥ္ ဆရာေတာ္မိန္႔သမွ်ကို အနီးမွေန၍ တလံုးခ်င္းလိုက္၍ဆိုရေသာ စာဆိုရဟန္းျဖစ္သည္။ ယင္းစာဆိုရဟန္းမွာ သာမညဥာဏ္ရည္ႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။)

ဤသို႔ပညာတတ္ရံုမွ် ပညာရွိရံုမွ် ျမန္မာ့စာေပသမိုင္းတြင္ ခြၽင္းခ်န္၍မရႏိုင္သည္႔ ပုဂၢဳလ္ထူးတပါးဟု မေခၚဆိုႏိုင္ေသးေပ။ ပညာဥာဏ္ထက္ျမက္သည္။ ပိဋကတ္ ၀ိနည္း ကြၽမ္းက်င္သည္ ဆိုသည္တို႔ထက္ ပို၍ေက်ာ္ၾကားရေသာ အေၾကာင္းကား ျမန္မာ့စာေပသမိုင္းတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔ထက္ ထူးျခားေသာအေၾကာင္းမ်ားရွိ၍ျဖစ္သည္။

***************************

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ဟာသ-ရသ ကဗ်ာ-ပံုျပင္မ်ား - မာတိကာ

မာတိကာ

၁။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္
၂။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား
၃။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ အေၾကာင္း
၄။ ကိုရင္ဘ၀ ရႊင္လွေသာကဗ်ာ
၅။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ စာၾကိဳးစားပံု
၆။ အစက ပ႑ိတလို က်က္ခဲ့ပါလား
၇။ ရွင္ပ႑ိတ၏ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္
၈။ ေတြ႔မေရွာင္ အကုန္စားတယ္
၉။ ဟဲ့သာေပၚ ကြမ္းအစ္ယူခဲ့စမ္း
၁၀။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ျဖစ္လာျခင္း
၁၁။ ေသေဘးတြင္းမွ ကဗ်ာဥာဏ္
၁၂။ မင္းတုန္းမင္း စိတ္ကေတာ့ ဘုန္းၾကီးပါ
၁၃။ ၀န္ၾကီးေလးပါးသို႔ ေ၀ဖန္ခ်က္ကဗ်ာ
၁၄။ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားသို႔ ေ၀ဘန္ခ်က္ကဗ်ာမ်ား
၁၅။ ဗန္းေမာ္သို႔ အပို႔ခံရသည္႔ကိစၥၾကီး
၁၆။ ထပ္၍စာခ်ိဳးျပန္ျခင္း
၁၇။ ေလွေပၚမွ ကဗ်ာတပုဒ္
၁၈။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ပုဂံဘုရားဖူးလိုျခင္း
၁၉။ ငယ္ပါလိုမေနတတ္လို႔ ပံုျပင္
၂၀။ ပညာကိုအယူမွားလို႔ ရွမ္းမယားျဖစ္ရေသာပံုျပင္
၂၁။ ဆုတဆယ့္ငါးပါးရေသာ တကာမၾကီး
၂၂။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ကို အေရးယူရေသာအေၾကာင္းရင္း
၂၃။ အဘယ္ေၾကာင့္ဗန္းေမာ္သို႔ ပို႔ရသနည္း
၂၄။ ေနျပည္ေတာ္သို႔ျပန္ပင့္ျခင္း
၂၅။ စစ္ကိုင္းဘက္သို႔ မဟာဒဏ္၀န္ သြားေရာက္ပင့္ျခင္း
၂၆။ အာဏာပါးကြက္သားဥပမာႏွင့္ ထင္ဟတ္၍မိန္႔ၾကားပံု
၂၇။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အေပၚ သံေယာဇဥ္ၾကီးလွပံု
၂၈။ ဘယ္မေအ့လင္ေတြက ေျပာသလဲ
၂၉။ မန္းမေတြေပါင္ၾကားထဲက ရွင္ဘုရင္
၃၀။ သဂၤဇာဆရာေတာ္ကို ခ်ီးက်ဴးျခင္း
၃၁။ ဗန္းေမာ္မေရာက္မွီ ျဖစ္ရပ္ ၂-ခု
၃၂။ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ႏွင့္ သဂၤဇာဆရာေတာ္တို႔ကို စာခ်ိဳးျခင္း
၃၃။ စစ္ကိုင္းေခ်ာင္မွ စာခ်ိဳးမ်ား
၃၄။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ သဘာ၀ကဗ်ာ
၃၅။ ေတာထြက္ၾကီးစာမပီ၍ ဖြဲ႔ဆိုေသာ ကဗ်ာ
၃၆။ ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္သို႔ စာခ်ိဳးျခင္း
၃၇။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ သီလရွင္ မယ္ကင္း
၃၈။ မယ္ကင္းေတးထပ္ သံုးသပ္ေ၀ဖန္ခ်က္
၃၉။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ေတးထပ္ သံုးသပ္ခ်က္
၄၀။ ဗန္းေမာ္ႏွင့္မယ္ကင္းခ်စ္ၾကိဳက္ဘူးသေလာ
၄၁။ ဦးပဥၥင္းဘ၀က ေရးစပ္သည္ဆိုေသာ ေတးထပ္
၄၂။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ပဥၥင္းပ်ိဳဘ၀က ေရးစပ္ေသာ ေတးထပ္
၄၃။ ဗန္းေမာ္ႏွင့္မယ္ကင္း စစ္ကိုင္းမွာေတြ႔ျခင္း
၄၄။ ၀က္၀က္ကြဲ စာခ်ိဳးႏွစ္ပုဒ္
၄၅။ အေျခခံေကာင္းဖို႔လိုေၾကာင္း ပံုျပင္
၄၆။ ထိုးကြင္းႏွင့္မိန္းမၾကီးပံုျပင္
၄၇။ သံုးခြန္းေသာစကားပံုျပင္
၄၈။ ေျမြေပြးအျမီးကိုင္သူ ဥပမာပံုျပင္
၄၉။ အရမ္းမျငင္းၾကနဲ႔ပံုျပင္
၅၀။ အထက္ေပါက္နဲ႔ေအာက္ေပါက္ ပံုျပင္
၅၁။ အထက္ေပါက္ေၾကာက္ကာမွ ေအာက္ေပါက္နဲ႔ေတြ႔
၅၂။ ၾကက္ကုပ္ေပမဲ့ တိုက္ပြဲသြင္းရမွာပဲ
၅၃။ ငယ္ပါကိုေတာင္ျမင္ႏိုင္ပံု
၅၄။ မွားရံုးသာမွား ဆက္မမိုက္နဲ႕
၅၅။ ဖိုးသူေတာ္ ပုတီးစိတ္သလို
၅၆။ မုဆိုးမအိမ္ေပၚက သူခိုးအေၾကာင္း
၅၇။ ငါ့မၾကိဳက္နဲ႕
၅၈။ ဥဒက ဗက ပံုျပင္
၅၉။ ေမာင္ဟိန္း ဘီလူးၾကိမ္းသလို ပံုျပင္
၆၀။ ဖေအနဲ႔သား ရန္မ်ားရေတာ့မလို
၆၁။ လမင္းကို သက္ေသတည္ပံုျပင္
၆၂။ ဓူ၀ံၾကယ္ေတာင္ဘက္ေရႊ႔သြားျပီ
၆၃။ တေယာက္တည္းတဲ့ေအာင္ေန
၆၄။ ပ်င္းရံုသာပ်င္း မဖ်င္းနဲ႕
၆၅။ အမိုက္တရား ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း
၆၆။ မိုးေဗဒင္ေကာင္ အေၾကာင္း
၆၇။ သတ္ပံုမွားလို႔ သက္သာေပေတာ့
၆၈။ တူရြင္းမံု႔ဟင္းခါး
၆၉။ အေစ့ၾကီးတဲ့ အုန္းသီး
၇၀။ ထံုးကြင္းေျပာင္းမွတ္ အရပ္လြဲသလို ပံုျပင္
၇၁။ ငခ်ဥ္သည္မိေအးလို ျဖစ္မွာစိုးလို႔
၇၂။ သူမ်ားအျပစ္ကိုခ်ည္႔ မၾကည္႔နဲ႔
၇၃။ ပါ႒္တခ်က္ အနက္ဆယ္ေထြ
၇၄။ အံ့ပါရဲ႔ကြာ
၇၅။ က်မလင္ ေယာင္သံုးဆယ္
၇၆။ အနီးဆံုးရန္သူ ဘယ္သူလဲ
၇၇။ အေလာသံုးဆယ္
၇၈။ နင့္စိတ္ကူးေၾကာင့္ ငါ့ေက်ာေအာင့္တယ္
၇၉။ ႏို႔ထမင္းဆိုတာ ေကြးေကြးေလးပါလား
၈၀။ မ်ားမ်ားလွဴမွ က်န္းေသရမွာ
၈၁။ ေငြပါမွ မယားကၾကည္သာမယ္
၈၂။ နိဗၺာန္ကိုေရာက္မွာေတာင္ အိမ္တေခါက္ျပန္ခ်င္တဲ့ ေမာင္ေဆာင္
၈၃။ ေရွ႔ေနဆိုေတာ့ စကားတတ္တာကိုး
၈၄။ ပညာရွိေမာင္ထင္ ဆင္မျမင္ဘူးသလို
၈၅။ သီလခံယူတယ္ဆိုတာ နပန္းခ်တတ္မွ
၈၆။ နိဂံုးခ်ဳပ္

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ဟာသ-ရသ ကဗ်ာ-ပံုျပင္မ်ားတေန႔က ျမန္မာက်ဴးပစ္ဖိုရမ္ကေမာင္ႏွမတေတြနဲ႔ အလာပ၊ သလာပ စကားေျပာၾက၊ ဆိုၾကရင္း ေရွးေခတ္က စာကဗ်ာေတြမွာ ရိတတ္၊ ေထ့တတ္ေလ့တဲ့ ေရွးစာဆို၊ က၀ိ အေက်ာ္အေမာ္ေတြအေၾကာင္း စကားေရာက္ေတာ့ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ရဲ႔ ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ စာခ်ိဳးေတြအေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ ကိုယ့္လက္ထဲမွာ ရန္ကုန္က ပါလာတဲ့ ၁၉၇၂ခုႏွစ္က ဦးေက်ာ္ဦးျပဳစုတဲ့ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ဟာသ-ရသ ကဗ်ာ-ပံုျပင္မ်ား ဆိုတဲ့ စာအုပ္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ဖတ္ခ်င္ၾကလို႔ ရိုက္တင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ ဒီကေန႔ ေဆးခန္းကအျပန္ စာစရိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘေလာ့လာလည္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဖတ္ခ်င္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ဒီမွာလည္း ျပန္တင္လိုက္ပါတယ္။ ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

************
ဦးေက်ာ္ဦးျပဳစုသည္႔

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဟာသ-ရသ
ကဗ်ာ-ပံုျပင္မ်ားပထမအၾကိမ္
၁၉၇၂-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ
အုပ္ေရ ၃၀၀၀
တအုပ္ သံုးက်ပ္


******************

စာရိုက္သူ၏အျမင္
ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္႔ စာဆိုအေက်ာ္အေမာ္ စေလဦးပုညကို ယခုေခတ္လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိရွိၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ စာဆိုေတာ္ဦးပုည၏ ခပ္ေထ့ေထ့ႏိုင္လွေသာ စာ၊ ကဗ်ာမ်ားကို မဖတ္ဘူးခဲ့ရင္ေတာင္မွ ေရသည္ျပဇာတ္ကိုေတာ့ သိရွိၾကမည္ထင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပုဂံမင္း၊ မင္းတုန္းမင္းမွ စ၍ သီေပါမင္းတိုင္ေအာင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာဆရာေတာ္တပါးျဖစ္သည္႔ သဂၤဇာဆရာေတာ္မွာလည္း တရားေဟာသည္႔ေနရာတြင္ သူမတူေအာင္ ေက်ာ္ေဇာခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ပံုတိုပတ္စမ်ား၊ စကားပံုမ်ား ႏွင့္ ဥပမာ ဥပေမယ်မ်ား၊ စကားၾကြယ္၀ပံုမ်ားမွာ မည္သူမွ်လိုက္မမွီေအာင္ ထင္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထိုစာဆိုေတာ္ အေက်ာ္အေမာ္တို႔၏ဆရာတဆူျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ အေၾကာင္းကို ယခုေခတ္လူငယ္မ်ား ဖတ္ရွဳၾကႏိုင္ေစရန္ ရည္သန္၍ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ထုတ္ ဦးေက်ာ္ဦးျပဳစုသည္႔ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ဤ-ဟာသ-ရသ၊ ကဗ်ာ-ပံုျပင္မ်ားစာအုပ္ကို စာရိုက္၍ ျဖန္႔ျဖဴးလိုက္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္မွာ သူမၾကိဳက္သည္႔အရာမ်ားကို ပက္ပက္စက္စက္ ေျပာတတ္သည္႔ ဉာန္၊ သဘာ၀ ရွိေသာေၾကာင့္ ဤစာအုပ္ပါအခ်ိဳ႔စကားလံုးမ်ားမွာ အလြန္ၾကမ္းတမ္းေကာင္းၾကမ္းတမ္းႏိုင္ပါသည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏စာခ်ိဳးမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႔မွာ ၾကမ္းတမ္းလွသည္ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႔မျမင္သင့္ေသာေနရာမ်ားကို (-) ခံ၍ ေဖၚျပသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဆရာေတာ္၏ ဂါမေဒါသသင့္ေအာင္ ေရးတတ္ေသာ စာ ကဗ်ာမ်ားကို ဗဟုသုတရဖြယ္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ ဤမွ် စာေပတြင္ႏွံ႔စပ္ကာ ထက္ျမက္လွေသာ ေရွးေခတ္ဆရာေတာ္တပါးအေၾကာင္းကို သိရွိေလ့လာႏိုင္ၾကေစရန္ ၾကိဳးစား စာရိုက္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ စာရိုက္ရာတြင္ စာအုပ္ပါအတိုင္း ရိုက္သည္ျဖစ္၍ မေတာ္တဆ ၾကမ္းတမ္း၍ မျမင္သင့္ေသာ စကားလံုးမ်ားပါေနေသးသည္ဟု ယူဆပါက အခ်ိန္မေရြး အေၾကာင္းၾကား သတိေပးႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း ၾကိဳတင္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္... စုခ်စ္

ေနေကာင္းသြားမွာပါ...


image source
ခုညဖက္လာေနတဲ့ ကိုရီးယားကားကို တီဗြီေရွ႔ထမင္းစားရင္ တခါတေလၾကည္႔ျဖစ္ေတာ့ မေန႔ကစီးရီးစ္မွာ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရလို႔ စိတ္ညစ္ရတဲ့အေၾကာင္းပါလာတယ္။ ဇာတ္လမ္းထဲကသူေတြၾကည္႔ျပီး တေလာက ရံုးကအျဖဳတ္ခံလိုက္ရတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၂ေယာက္ကိုသတိရျပီး ရင္ထဲမေကာင္းျဖစ္သြားလို႔ ထမင္းေတာင္ မ်ိဳမက်ေတာ့ဘူးရယ္။ အလုပ္ျပဳတ္သြားလို႔ သူတို႔မ်က္ႏွာက စိတ္ပူေၾကာင္း မျပၾကေပမဲ့ သူတို႔မိသားစုမွာ မူလတန္းသာသာကေလးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ သိေနတာမို႔ အလုပ္မ်ားထပ္ရွာလို႔မရရင္ ဘယ္လိုမ်ား ေရွ႔ဆက္သြားၾကမလဲလို႔ သူတို႔ကိုယ္စား စိတ္ပူမိပါရဲ႔။

သူမ်ားကိုသာစိတ္ပူေန... ကိုယ္ကလည္း ဒီႏွစ္ထဲမွာ ထူလိုက္တဲ့ေရာဂါႏွယ္။ ႏွစ္စေလာက္ကတဲက ဗိုက္ေအာင့္၊ ေလေအာင့္၊ ရင္ဘတ္နာ၊ အသက္ရွဴက်ပ္... အို ဘာေတြမွန္းမသိ... ဟိုဟာေလးျဖစ္လိုက္၊ ဒီဟာေလးျဖစ္လိုက္။ တေလာက အေသးစားခြဲစိတ္မႈလုပ္ရတယ္။ ျပီးလည္းျပီးေရာ သြားကိုက္တာက၀င္လာေရာ။ ခုပိုက္ဆံထြက္သြားျပီး သြားကိုက္တာသက္သာလာေတာ့ အတန္ၾကာေမ့ေနတဲ့ လက္ကိုက္တဲ့ေရာဂါက ျပန္ေရာက္လာတယ္။

လက္ကိုက္တာကျဖစ္ေနတာ ၾကာျပီ။ ခံႏိုင္ရည္ရွိပါတယ္ဆိုျပီး ျပစ္ထားလိုက္တာရယ္။ အလုပ္တခုလုပ္လိုက္ရင္းနဲ႔ ညာဖက္လက္ေမာင္းရင္းက ဒဏ္ျဖစ္သြားတာ ႏွစ္ေပါက္ေနျပီ။ ခုတေလာ ဘာပစၥည္းမွသယ္လို႔မရေအာင္ျပန္နာလာလို႔ အိမ္ကေယာက္ေယာက္ကလည္း ေဆးရံုအတင္းသြားခိုင္း၊ ေဘာ့စ္ကိုယ္တိုင္က ေဆးရံုဖုန္းဆက္ျပီး စီစဥ္ေပးလို႔ ဒီကေန႔ေတာ့ ရဖယ္ေဆးရံုမွာသြားျပျဖစ္တယ္။

အိတ္စေရးစကန္လုပ္ျပီးေတာ့ ဆရာ၀န္ မ်က္ႏွာကေကာင္းတယ္လည္းမဟုတ္၊ မေကာင္းဘူးလည္းမဟုတ္။ လက္ေမာင္းရင္းဂြၽိဳင့္စကန္မွာ အျဖဴေရာင္အေျပာက္တခုေတြ႔ရတယ္။ အမ္အာအိုင္ စကန္ထပ္လုပ္ရမယ္တဲ့။ အဲသာလုပ္ျပီးမွ ေျပာႏိုင္မယ္တဲ့။ ဘာျဖစ္ႏိုင္လည္း ကိုယ္ကအတင္းေမးတာ ေျပာလို႔မရေသးဘူးပဲ ျငင္းတယ္။ ကင္ဆာလားဆိုေတာ့ ကင္ဆာမႈတ္ပါဘူးတဲ့။ ဒါျဖင့္ဘာလဲဆိုေတာ့ စကန္လုပ္ျပီးမွ ေျပာမယ္တဲ့။ တနလၤာေန႔ စကန္လုပ္ဖို႔နဲ႔ ဆရာ၀န္ျပန္ျပဖို႔ ခ်ိန္းျပီး ျပန္လာခဲ့တယ္။

ရုတ္တရက္ဆိုေတာ့ ကိုယ္လည္း အနည္းငယ္ထိတ္လန္႔ျပီး ၀မ္းနည္းသြားတယ္။ ပိုက္ဆံေပးဖို႔ ထိုင္ေစာင့္ေနတုန္း ေယာက္ေယာက္ကိုဖုန္းဆက္ျပီး အေၾကာင္းစံုေျပာျပလိုက္တယ္။ သူကေတာ့ ဘာမွန္းမသိေသးပဲ ေလွ်ာက္မေတြးဖို႔၊ မစိုးရိမ္ဖို႔ ေျပာတာေပါ့။ လာေခၚရမလားေမးတာကို မလာနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာျပန္လာမယ္... ဘာမွမွ မျဖစ္တာလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။

သာနဲ႔ထိုင္ခံုမွာ ထိုင္ေနရင္းေရာက္တတ္ရာရာေတြးေနမိတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲၾကမွ ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္ျပီး ေရာဂါထူေနပါလိမ့္လို႔ ေတြးေနရင္းနဲ႔ေပါ့။ ခုလက္ကလည္း ဘာမွန္းအေျဖကမသိေသးဆိုေတာ့ စိတ္ကတထင့္ထင့္နဲ႔။ အရိုးကင္ဆာဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡပါပဲဆိုတဲ့အေတြးရယ္။ မေတာ္တဆလက္ျဖတ္ရရင္ေတာ့ ငါဘယ္လိုပန္းခ်ီဆြဲရပါ့လို႔ထိ အေတြးကေရာက္သြားတယ္။ ေသႏိုင္သလားဆိုတဲ့... အေတြးထိေတာ့ မေရာက္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ျဖစ္လာရင္ ခံစားရမဲ့ ေ၀ဒနာေတြနဲ႔ ေဘးကမိသားစုေတြ စိတ္ညစ္ၾကမွာကိုအရမ္းစိုးတယ္။

သူငယ္ခ်င္းဆရာ၀န္မဆီဖုန္းဆက္တယ္...။ ဖုန္းပိတ္ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီဆက္တယ္။ ဘာအေျဖမွေတာ့ သူ႔ဆီကမရပါဘူး.. ေျပာလို႔မရဘူး... ဘာမွန္းမသိဘူး... အမ္အာအိုင္ပဲ ေစာင့္ၾကည္႔ပါ.. မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ အေျဖပဲရတယ္။ ကိုယ္ကလည္း ဘာဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္း သိခ်င္တာပဲ ရွိတာပါ။ တကယ္တန္းခုခုျဖစ္လာျပီဆို ေရွာင္လႊဲလို႔မွ မရတာ... ေျပးေတြ႔ရံုပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။

သူငယ္ခ်င္းေတြက ခုတေလာ ကိုယ္ေရာဂါထူေနတာသိေတာ့ တခ်ိဳ႔က ေဗဒင္ေလးဘာေလး ေမးၾကည္႔၊ ယၾတာေျခဦးလို႔တိုက္တြန္းၾကတယ္။ ေဗဒင္၊ ယၾတာမယံုတဲ့သူမို႔ သူတို႔ေျပာတာ ကိုယ္မလုပ္ဘူး။ ဘုရား၊ တရားပိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာေတာ့ သတိခ်ပ္မိပါရဲ႔။ ကိုယ့္မွာ ျဖစ္လာရမဲ့ကံပါလာရင္ ဒီကံကေျပးလို႔မွ မလြတ္တာ... ယၾတာေျချပီးေနာက္ဘ၀ထိေတာ့ ေစာင့္မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ရမွာရွိရင္လည္း ေျပးေတြ႔လိုက္ရံုပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။

ပထမဆံုး ေလယာဥ္စီးဘူးတဲ့ အျဖစ္ကို သတိသြားရမိတယ္။ မႏၱေလးကေန ရန္ကုန္ကို အေဖာ္မပါပဲ ပထမဆံုး ေလယာဥ္စီးဘူးေတာ့... စိတ္ထဲက အမွန္ကိုေျပာရရင္ အေတာ္ေလးလန္႔တယ္။ ရာသီဥတုမေကာင္းေတာ့ ေလယာဥ္က ယိုင္ထိုးယိုင္ထိုးတက္သြားလိုက္တာ... ရင္ေတြကလည္း တဒိုင္ဒိုင္းခုန္လို႔။ ေနာက္ေတာ့ စိတ္ကိုေလွ်ာ့လိုက္တယ္။ ေသတေန႔... ေမြးတေန႔... ဘာမွ ေၾကာက္မေနေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေသလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေသရေအာင္ ငါ ဘုရားစာရြတ္ေနမွ ျဖစ္မယ္ဆိုျပီး ဘာမွ မေတြးေတာ့ပဲ သရဏဂံု၃ပါးနဲ႔ သမၺဳေဒၶ ကို လွည္႔ျပန္ရြတ္ျပီး ရန္ကုန္ေရာက္ရတယ္။

ခုလည္း... တျခားဘာမွ မေတြးေတာ့ဘူး။ ငါ ဘုရား၊ တရား ေကာင္းေကာင္း မလုပ္၊ ဘာ၀နာ အားမထုတ္လို႔ သမၼာေဒ၀နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းေတြက တမင္သတိမ်ားေပးေနသလားလို႔ ေတြးမိပါရဲ႔။ ေနာက္တခုက ကိုယ့္ဘာသာစိတ္ကျဖစ္ေနတာ... ၉ဂဏန္းကို ၀င္ကတဲက ေရာဂါကထူလာသကိုး။ ခုၾသဂုတ္ဆို ၃၉ျပည္႔မယ္... ေမြးေန႔ေက်ာ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းသြားမွာလို႔ သူမ်ားေဗဒင္မယံုေပမဲ့ ကိုယ့္ေဗဒင္နဲ႔ကိုယ္ ေျဖေတြး ေတြးမိတယ္။

ဒီတပတ္စေနကစလို႔ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းအိမ္မွာ တရားထိုင္ဖို႔ရွိတာ အစကေတာ့ သြားရင္ေကာင္းမလို မသြားပဲေနရမလိုုနဲ႔... မသိစိတ္က ညီမေလးကို စာကူလုပ္ေပးရမွာရွိလို႔၊ ေယာက္ေယာက္ပ်င္းေနမွာစိုးလို႔ ..စသျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ လိုက္ရွာေနခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ သြားကိုသြားရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်သြားတယ္။ ဒုကၡျဖစ္မွ ဘုရားတရားလုပ္ဖို႔ သတိရတယ္လို႔ ေျပာရင္လည္း ဟုတ္ေနေတာ့ ခံရမွာပဲ။

တနဂၤေႏြေတာ့ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲနဲ႔ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲရွိလို႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ကူလုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာထားေတာ့အေတာ္ပါပဲ...။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတေနကုန္ေရာက္ေနေတာ့ တျခား ဘာမွ မေတြးျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့...။