Saturday, March 13, 2010

၅၁။ ၾကက္ကုပ္ေပမယ့္ တိုက္ပြဲသြင္းရမွာဘဲ

ၾကက္ကုပ္ေပမယ့္ တိုက္ပြဲသြင္းရမွာဘဲ


ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ တပည့္၊ ရဟန္း၊ သာေမေဏမ်ားကို အျမဲမျပတ္ သြန္သင္ဆံုးမတက္ေသာ အေလ့ရွိသည့္အတိုင္း ဥပုသ္ေန႔ ညတည ဘုရား၀တ္တက္အျပီးတြင္ စာ၀ါကလည္းနားေသာေန႔ျဖစ္၍ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ေျပာဆိုဆံုးမသည္။

ရဟန္းေရာသာမေဏမ်ားပါ တပါးစီ ေမးျမန္းေျပာဆိုဆံုးမေနရာ ကိုရင္ၾကီးတပါးအလွည့္သို႔ ေရာက္ သြားေလသည္။ ထိုကိုရင္ၾကီးမွာ အျခား ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ားကဲ့သို႔ လန္းလန္းဆန္းဆန္း ရႊင္ရႊင္ျပျပ မရွိေပ။ ကုပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္း မံႈေတေတျဖစ္ေနသည္။ စာေပပရိယတၱိမွာလည္း ဖ်င္းအလွသည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က ထိုကိုရင္ကုပ္ေခ်ာင္းၾကီးကို အေၾကာင္းျပဳျပီး ကိုရင္နစ္နာေစရန္ တိုက္ရိုက္ ဆံုးမေတာ္မမူဘဲ ရႊင္ျပလာေစရန္ သြယ္၀ိုက္၍ ဆံုးမလိုေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါပံုျပင္ကို ေျပာဆို ဆံုးမေလသည္။

********************************

ေရွးအခါက ရြာတရြာမွာ ၾကက္၊ေမြးျမဴေရးသမားတေယာက္ ရွိေလသည္။ ထိုၾကက္ေမြးျမဴေရး သမား သည္ သားေဖာက္ျခင္း၊ အစာေကြၽးျခင္း၊ ၾကက္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အထူးဂရုစိုက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ပင္ ျပဳလုပ္ေနရေပသည္။

တေန႔တြင္ ၾကက္မတေကာင္မွ ေပါက္သည့္ သားေပါက္ကေလး ရွစ္ေကာင္တည္းမွ တေကာင္ ေသာ ၾကက္သားေပါက္ကေလးမွာ အျခားၾကက္ေပါက္ ၇-ေကာင္ကဲ့သို႔ လန္းဆန္းမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ၾကက္ေပါက္ ၇-ေကာင္မွာကား လန္းဆန္းလွျပီး ၾကက္မၾကီး၀ပ္ေနသည့္ ေက်ာ ေပၚ သို႔ ခုန္လိုက္တက္လိုက္လုပ္ေနသည္ကို ၄င္းမိခင္ၾကက္မၾကီးက အစာရွိရာကို ႏႈတ္သီးျဖင့္ ညႊန္ျပျပီး '' ကြတ္ကြတ္၊ ကြတ္ကြတ္ '' ဟူေသာ အသံျပဳရာသို႔ ၾကက္ေပါက္ကေလး ၇-ေကာင္က ၀ိုင္းအံု၍ '' ပိညွပ္ '' သံေရာေထြးလ်က္ အစာေကာက္ေနၾကသည္ကို၄င္း ျမင္ရ၍ ၾကက္ေမြးျမဴသူ မွာ ရႊင္ျပလွသည္။ တေကာင္ေသာၾကက္ကေလးမွာကား ဟိုနားက်န္လိုက္ သည္နားက်န္လိုက္ႏွင့္ အျခားၾကက္ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ မရႊင္ျပ မပီျပင္ဘဲ ကုပ္ေခ်ာင္ေခ်ာင္းကေလးသာ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေမြးျမဴသူမွာ ထိုၾကက္ကုပ္ကေလးကို အထူးဂရုစိုက္၍ ေကြၽးေမြးသည္။ က်န္းမာေရးကိုျပဳ ျပင္သည္။

ထိုၾကက္ေမြးျမဴသူသည္ ရက္ကေလး အေတာ္ရလာျပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း ၾကက္ကုပ္ကေလးမွအပ အျခားၾကက္ကေလးမ်ားကား ျမီးေကာင္ေပါက္ျပီး ေရာင္းေလာက္လာ၍ ေရာင္းခ်လိုက္ေလသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုၾကက္ကုပ္ကေလးမွာကား ေရာင္းခ်သည့္အထဲတြင္ မပါရွိဘဲ က်န္ေနေပသည္။ အထူး ဂရုတစိုက္လည္း ျပဳျပင္ေနသည္။ ၾကက္ကေလးကားအနည္းငယ္ၾကီးျပင္းလာရံုမွအပ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ျဖစ္ေနဆဲပင္ ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူမွာ ၾကက္ကုပ္ကေလး၏ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကို သာအစဥ္ ေရွးရႈေနသူျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြတေယာက္ အိမ္ေရာက္လာတိုင္း ၾကက္ကုပ္ကေလး၏ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကို ၾကံၾကံဖန္ ဖန္ ရွာျပီးေျပာေလ့ရွိသည္။ တေန႔ မိတ္ေဆြတေယာက္ အိမ္လာလည္ရာတြင္.....

'' ဘယ္ႏွယ္လဲမိတ္ေဆြ က်ေနာ့ ၾကက္ကေလး ၾကည့္ရတာ ထူးျခားမလာဘူးလား။အတက္ကေလး ေတြေတာ့ အေတာ္ထြက္ေနျပီဗ်၊ က်ေနာ္ေတာ့တိုက္ၾကက္အစစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ထင္တယ္ဗ်'' ဟုေမြးျမဴသူက ေျပာဆိုရာ အလည္ေရာက္ရွိလာသည့္ မိတ္ေဆြကလည္း.....

'' ခင္ဗ်ား ၾကက္ စြန္မယ္ဗ်၊ ၾကက္ကေလးက အစအနရွိပါတယ္ '' ဟု ေရလာေျမာင္းေပး ေျပာဆိုလိုက္ေလသည္။ ၾကက္ေမြးသူလည္း သေဘာေတြ႕သြားသည္။

မ်ားမၾကာမီ အျခားရြာတရြာမွ ၾကက္သမားတဦးႏွင့္ ၾကက္တိုက္ရန္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ၾကေတာ့ သည္။ မည္သူကေျမွာက္ထားသည္မသိ ၾကက္တိုက္ပြဲမွာ ေလာင္းေၾကး တဘက္ႏွင့္တဘက္ အေတာ္မ်ားၾကသည္။ ၾကက္ကုပ္ကေလးေမြးျမဴသူမွာ မိမိၾကက္အား မုခ်အႏိုင္ရမည္ဟု ယူဆကာ ရွိသမွ်စည္းစိမ္ႏွင့္တကြ အိမ္ပါထည့္၍ ေလာင္းေၾကးထည့္သြင္းလိုက္သည္။

ၾကက္တိုက္ပြဲကား စၾကျပီ၊ လူမ်ားမွာလည္း တဘက္ႏွင့္တဘက္ အုတ္အုတ္ၾကက္ၾကက္ ျဖစ္ေနသည္။ ၾကက္ထိန္းမ်ားကလည္း တဘက္ႏွင့္တဘက္အားတက္သေရာ '' ခြပ္လိုက္ကြခ်က္ေကာင္းကို '' ဟု အားေပးေနၾကသည္။ ၾကက္ကုပ္ကေလးကလည္း သူ႔အစြမ္းရွိသေလာက္ တဘက္ရန္သူၾကက္ကို ျပန္လွန္၍ ခြပ္လိုက္သည့္အခါ ပိုင္ရွင္ႏွင့္တကြ ဘက္ေတာ္သားမ်ား အားရေက်နပ္စြာ ေအာ္ဟစ္၍ အားေပးၾကသည္။

ၾကက္ကုပ္ကေလးမွာ တာရွည္ျပန္၍ မခြပ္ႏိုင္ရွာဘဲ ေနာက္တခ်က္ ရန္သူၾကက္က ျပန္အခြပ္တြင္ ခ်က္ေကာင္းမိသြား၍ ကြင္းထဲမွာပင္ စင္းစင္းေသသြားရွာေတာ့သည္။

ဤတြင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က ကိုရင္ၾကီးအား.....

'' မင္းလဲ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း လုပ္မေနနဲ႔ ကြင္းထဲေရာက္မွ အစင္းသားျဖစ္ေနမယ္။ ငါကေတာ့ ငါ့ တိုက္ကထြက္ရင္ ၾကက္ေကာင္းခ်ည္း ေအာက္ေမ့မွာဘဲ၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကေပါ့ကြာ၊ စာဟာ က်က္ရင္ရပါတယ္ '' ဟု ကိုရင္ၾကီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အျခား တပည့္ ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ားကိုပါ သြယ္၀ိုက္၍ ဆံုးမလိုက္ေတာ့သည္။

တပည့္ ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ားသည္ ဆရာေတာ္အား ကန္ေတာ့ျပီးေက်ာင္းအသီးသီးသို႔ျပန္သြား ၾကေတာ့သည္။

********************************

1 comment:

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

စုခ်စ္ေရ--
က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ-
စာေ႒ကြးေတြလာဖတ္သြားတယ္ဗ်ာ-
ခရီးသြားေနလို့ေလ-
ဖတ္စရာမွတ္စရာစာေတြမပင္မပန္းတင္ေပးေနတဲ့အတြက္
သာဓု - သာဓု - သာဓု - ပါခင္ဗ်ာ