Monday, March 8, 2010

၄၇။ သံုးခြန္းေသာစကားပံုျပင္

သံုးခြန္းေသာစကားပံုျပင္

မင္းတုန္းမင္းၾကီးသည္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား နန္းတြင္းသို႔ မၾကာမၾကာပင့္ျပီး ဆြမ္းကပ္ေလ့ရွိသည္။

''ဆရာေတာ္ဘုရား... တပည့္ေတာ္လဲ ေခြၽရံသင္းပင္းမ်ားစြာႏွင့္ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေနရေပမဲ့ အရြယ္ဟိုင္းလို႔ ဇရာပိုင္းေရာက္လာသည့္အတိုင္း ေလာကီနယ္ကထြက္ျပီး ေလာကုတၱရာနယ္ထဲ ေရာက္ႏိုင္မဲ့ တရားထူးေလးမ်ား ရွာျပီးေဟာပါအံုးဘုရား''ဟု မင္းတုန္းမင္းက ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားေလသည္။

ထိုအခါ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က မင္းတုန္းမင္းၾကီးအား '' တကာေတာ္ေရေျမ႕ရွင္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အၾကိမ္ေပါင္းလဲမ်ားလွျပီ၊ ေဟာရတဲ့တရားလဲ မ်ားလွပါျပီ၊ ကဲ... ဒီတခါ ဥပမာတခုေပးကာ ေဟာရအံုးမွာေပါ့'' ဟု မိန္႕ေတာ္မူျပီး ေအာက္ပါပံုျပင္တခုကို ထုတ္ေဆာင္၍ ေဟာၾကားေလသည္။

ေရွးအခါက ရြာတရြာတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတေယာက္မွာ သားေကြၽးမႈ၊ မယားေကြၽးမႈျပဳလုပ္ေနရာ၊ ဘာပညာမွလည္းတက္ကြၽမ္းနားလည္မႈမရွိ၍ အခက္အခဲေတြ႔ေနရသည္။ မယားလုပ္သူကလည္း ''သားကေလးကလဲၾကီးလာဘီ၊ ရွင္ျပဳရေတာ့မယ္၊ စီးပြားဥစၥာကလဲ လံုးပါးပါးေနတယ္၊ ေတာ္ ဒီအတိုင္းေနလို႔ မျဖစ္ဘူး တခုခုလုပ္မွျဖစ္မယ္'' ဟု လင္သားအေပၚမွာ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းေလသည္။

လင္ျဖစ္သူသည္ စိတ္ညစ္ညစ္နွင့္ ရွိစု၊ မဲ့စုေငြကေလးမ်ားစုေဆာင္းျပီး အသာျပာ ၃၀၀ိ ပိုက္၍ မယားေကြၽးမႈ၊ သားေကြၽးမႈအတြက္ အရပ္တပါးသို႔ ပညာရွာရန္ထြက္ခဲ့ေလသည္။

သို႔ႏွင့္တရြာ၀င္ တရြာထြက္ ပညာရွာထြက္ခဲ့ရာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္အထိ ဘာပညာမွမရေသးဘဲရွိ ေနခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးပညာရႏိုင္သည့္ေနရာ ရွာေဖြစူးစမ္းရာ ဒီသာပါေမာကၡဆရာၾကီးထံ ေရာက္သြားေလသည္။

ဆရာၾကီးက ဤပုဂိၢဳလ္၏ ၾကံအင္လကၡဏာၾကည့္၍တေၾကာင္း၊ အသက္အရြယ္ေထာက္၍ တေၾကာင္း၊ အခ်ိန္တိုစနစ္ႏွင့္ ပညာသင္ေပးမွျဖစ္မည္ဟု ၾကံစီေတြးေတာျပီး၊ ေအာက္ပါ စကားသံုးခြန္းကို သင္ၾကားေပးေလသည္။

ဒီသာပါေမာကၡဆရာၾကီးသည္ ထိုပညာမဲ့တပည့္အား ၾကည့္ကာ ''မင္းမွာ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခ အသျပာ ေကာပါရဲ႕လား'' ဟုေမးေလသည္။

''ဟုတ္ကဲ့ဆရာၾကီး ရွိစုမဲ့စုကေလးစုလာတဲ့ အသျပာ ၃၀၀ိေတာ့ပါပါတယ္ခင္ဗ်ား'' ဟုျပန္ေျပာေလသည္။

''ကဲ ၃၀၀ိနဲ႕တန္ေအာင္ေတာ့ ပညာေပးရေသးတာေပါ့ကြာ စကားသံုးခြန္းသင္ေပးမယ္ နားစိုက္ေထာင္ေနာ္'' ဟုေျပာျပီး ေအာက္ပါစကားသံုးခြန္းကို သင္ၾကားေပးေလသည္။

(၁) ကုလားေသ၊ ကုလားေမာ မအိပ္ရာ ေပးကြဲ႔ေငြတရာ။
ဟု သင္ေပးရာ ''ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာၾကီး'' ဟု ေျပာေျပာဆိုဆို အိတ္ထဲက အသျပာ ၁၀၀ိ ကို ထုတ္ေပးေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာၾကီးက...

(၂) ေရခ်ဳိးဆိပ္မွာ မခ်ဳိးရာ ေပးကြဲ႔ေငြတရာ။
ဟု ဆရာၾကီးက သင္ေပးျပန္ရာ ''ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာၾကီး'' ဟု ေျပာေျပာဆိုဆိုပင္ အိတ္ထဲမွ ေငြတရာ ကိုထုတ္ေပးျပန္သည္။

(၃) မစူးစမ္းမဆင္ခ်င္ မျပဳရာ ေပးကြဲ႕ေငြတရာ။
ဟု သင္ေပးျပန္ေလသည္။

ထိုအခါ ပညာမဲ့တပည့္က ပညာရ၍ အားရေက်နပ္စြာျဖင့္ အိတ္ထဲမွ က်န္ေနသည့္ေငြတရာကို ထုတ္၍ ပူေဇာ္လိုက္သည္။ ပညာမဲ့တပည့္သည္ ပညာရ၍ အားရ၀မ္းသာႏွင့္ဆရာၾကီးအားျပန္ရန္ ကန္ေတာ့ရာ ဆရာၾကီးက ''မင္း... အဲဒီသံုးခြန္းေသာစကားျမဲျမဲသာမွတ္ထား'' ဟုေျပာျပီး ျပန္လႊတ္ လိုက္ေလသည္။

လမ္းခုလတ္ရြာတရြာတြင္ ေနကလည္း၀င္သြားျပီျဖစ္၍ အခ်ိန္မရသည္ႏွင့္ ထိုရြာ၏ အနီးရွိ ဇရပ္တေဆာင္ေပၚ သို႔ တက္ေရာက္တည္းခိုျပီး အိပ္မည္ဟု ၾကံစည္ေလသည္။

ဆရာၾကီးသင္ေပးလိုက္သည့္ စကားမ်ားကို စိတ္ထဲကေတြးေတာမိျပီး၊ ခရီးကလည္းပမ္းလာသည္ျဖစ္၍ အနည္းငယ္ သက္သာရာရရံုမွိန္း၍သာ ေနေလသည္။

သန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ဇရပ္ေပၚရွိ လူသားစားဘီးလူးမတေကာင္သည္ ထိုလူသားအား စားမည္ အျပဳတြင္.....
အိပ္မေပ်ာ္ေသာလူသားက ဘီးလူးမ၏လက္ကို တအားဆြဲ၍ ေက်ာကိုေထာင္းထုေတာ့သည္။ ဘီးလူးမသည္ အပြဲပြဲႏြဲလာ ျပီး သည္တပြဲက်မွ ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္၍ ေၾကာက္အား၊ လန္႔အားႏွင့္ ''အသက္ခ်မ္းသာေပးပါ၊ ေဟာဒီ ေရႊသံုးပိသာယူပါ'' ဟု ေတာင္းပန္ေျပာဆိုမွ ဘီလူးမကို လႊတ္ လိုက္ေလသည္။ ထိုသူသည္မိုးစင္စငိလင္းအထိ မအိပ္ေတာ့ေပ။

ဤတြင္လူသားသည္ ဆရာၾကီးသင္ေပးလိုက္သည့္ ''ကုလားေသ၊ ကုလားေမာ မအိပ္ရာ'' ဟူေသာ စကားအလြန္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသေဘာေပါက္ျပီး ေရႊသံုးပိသာပိုက္၍ ေနာက္တေန႔တြင္ ခရီးဆက္ခဲ့ေလသည္။

လမ္းခုလပ္ ျမစ္ကမ္းပါးအနီး ေရခ်ဳိးဆိပ္သို႔ေရာက္လွ်င္ ေရခ်ဳိးရန္စိတ္ကူးထားေလသည္။ လူ အမ်ားေရခ်ဳိးရာ ေရဆိပ္ ျဖစ္၍ ေရခ်ဳိးသူေတြ ရႈတ္ေထြးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရျပန္သည္။ ထို အခါ ဆရာၾကီးမွာလိုက္သည့္ ''ေရခ်ဳိးဆိပ္မွာ မခ်ဳိးရာ'' ဟူေသာ စကားကိုေျပး၍သတိယမိျပန္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလူေပါမ်ားသည့္ေရဆိပ္တြင္ ေရမခ်ဳိးေတာ့ဘဲ အျခားလူမရွိသည့္ ျမစ္အထက္ဘက္သို႔သြားေရာက္ျပီး ေရခ်ဳိးေလသည္။ ေရခ်ဳိးအျပီး အိမ္သို႔အျမန္ေရာက္ခ်င္ေဇာျဖင့္ အ၀တ္လဲ၍ ခတ္သုတ္သုတ္ ခရီးဆက္ခဲ့သည္။ ခရီးအေတာ္လွမ္းလွမ္းေရာက္သြားမွ ေရခ်ဳိး သည့္ ေနရာတြင္ ေရႊသံုးပိသာက်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရေတာ့သည္။ ဤတြင္မွ ကျပာကသီေျပး၍ ေရခ်ဳိးသည့္ေနရာျပန္ၾကည့္ရာ ေရႊသံုးပိသာမွာ ေနရာမပ်က္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ''ေရခ်ဳိးဆိပ္မွာ မခ်ဳိးရာ'' ဟူေသာ ဆရာ့စကား အလြန္မွန္ကန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရျပန္သည္။

ဆရာၾကီးသင္ေပးလိုက္သည့္ စကားမ်ားကို အျမဲႏွလံုးသြင္း၍ အိမ္သို႔အျမန္ ျပန္ေရာက္ရန္ခရီး ဆက္ခဲ့ျပန္သည္။ အိမ္၀င္း အနီးသို႔ေရာက္ခဲ့ေပျပီ။ မယားအလွကို ေရႊစမ်ားျပခ်င္ေန၍ အိမ္ေပၚ သို႔ လွမ္းၾကည့္ရာ ခေလးသံႏွင့္ ဆူညံသံသာ ၾကား ေနရသည္။ ခတ္လွမ္းလွမ္းကမို႔ ခေလးေရာ လူၾကီးပါ မေတြ႔ရေသးေပ။ အိမ္ေပၚ သိူ႔တက္ေရာက္မိသည္ႏွင့္ ပုဏၰားကြယ္ ( ရင္ဖံုးကဲလား ) ကြယ္ေနသည့္ အခန္းတြင္း၀ယ္ ခ်စ္မယားသည္ ကာလသားလူငယ္ တေယာက္ႏွင့္ အတူတြဲအိပ္ ေနသည္ကို ျမင္လိုက္ရာ၊ ထိုသူမွာ ''မ်က္စပ္ပိုး၀င္ ဆံတပင္တင္း ခ်စ္ျခင္းမယား'' ဟူသကဲ့သို႔ ေဒါသျဖစ္သြားကာ ဒုတ္ဆြဲ၍ ရိုက္မည္ျပဳလိုက္ေလသည္။

ဤတြင္ထိုသူသည္ ဆရာၾကီးသင္ၾကားလိုက္သည့္ ''မစူးစမ္းမဆင္ခ်င္ မျပဳရာ'' ဟူေသာ စကားကို သြား၍ သတိရျပန္သည္။ ေနာက္စံုစမ္းေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့မွ ၁၃-ႏွစ္သားက ထားခဲ့ သည့္ အၾကီးဆံုးသားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရေတာ့သည္။ ေနာက္တြင္ကား အေၾကာင္းစံုသိရျပီး ပါလာသည့္ ေရႊသံုးပိသာႏွင့္ မိသားစုအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္မဆံုးျဖစ္ကာ သာေတာင့္သာယာ ေနထိုင္ သြားၾကေတာ့သည္။

အဲဒီဥပမာကို နမူနာယူျပီး အိမ္ေထာင္သားေမြး ကိစၥေတြနဲ႔စာရႈတ္ေထြးေနရသည့္သူသည္ စကားသံုးခြန္းကို မဏိၰဳင္ထား သကဲ့သို႔ တကာေတာ္ေရေျမ႕ရွင္လည္း ''အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ'' တည္းဟူေသာ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို ပြားမ်ားျပီးသာေနပါဟု ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က မင္းတုန္းမင္းၾကီးအား မိန္႔ၾကားေျပာဆိုေလရာ မင္းၾတားၾကီးမွာ မ်ားစြာေက်နပ္သြားေလေတာ့သည္။

********************************

1 comment:

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

အင္း---
သံုးခြန္းေသာစကားတယ္ေကာင္း-
သာဓု သာဓု သာဓု