Saturday, March 13, 2010

၅၀။ အထက္ေပါက္နဲ႔ ေအာက္ေပါက္ပံုျပင္

အထက္ေပါက္နဲ႔ ေအာက္ေပါက္ပံုျပင္


ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္သည္ မႏၲေလးေနျပည္ေတာ္တြင္ အလြန္တရာနာမည္ႀကီးလွသည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီး ကိုးကြယ္သည့္ဆရာေတာ္အျဖစ္၄င္း၊ စာေပအရာတြင္လည္း နာမည္ႀကီးလွ၍ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္မွာ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားက ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား အိမ္အေရာက္ပင့္ျပီး ဆြမ္းကပ္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း ႂကြလိမ့္မည္ဟု စိတ္ကမထင္ၾကေပ။ အမွန္မွာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား မည္သူတစံုတေယာက္ကပင့္ပင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ မ်က္ႏွာႀကီး မ်က္ႏွာငယ္ မေရြး ႂကြေရာက္သည္ခ်ည့္သာျဖစ္သည္။

တေန႔တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွသည့္ တကာတေယာက္သည္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား အိမ္အေရာက္ပင့္ျပီး ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းလို၍ ဆရာေတာ္ထံ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည္။

'' တပည့္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ တကာအိမ္ ဆရာေတာ္ မႂကြဘူးေအာင့္ေမ့ခဲ့၍ ဆရာေတာ္ကို မပင့္ရဲဘဲ ေနလာခဲ့တာ အခုမွ ဆရာေတာ္သည္ မည္သူကပင့္ပင့္ ႂကြေၾကာင္းသိရ၍ ဆရာေတာ္ထံ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရျခင္းပါ ဘုရား '' ဟု ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားေလသည္။

ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က.....
'' ေအး..... ငါက မင္းတုန္းမင္းေမြးစားတဲ့ ေမြးစားသားမွမဟုတ္ဘဲ၊ ဘယ္သူကပင့္ပင့္ လိုက္တာခ်ည့္ပါဘဲကြ '' ဟု မိန္႔ၾကားလိုက္ေလသည္။

'' မွန္ပါ့ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔အိမ္သို႔ အခု ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ နံနက္ ၅နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ ႏွင့္တကြ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းရွိ သံဃာေတာ္အားလံုး ဆြမ္းအလွဴခံ ႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား '' ဟု ဆြမ္းဒါယကာသည္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားေတာ့သည္။

'' ေအး... အစားေတာ့ ေကာင္းသေဟ့၊ မ်ားမ်ားသာခ်က္ထား '' ဟု မွာၾကားလိုက္ေလသည္။

'' မွန္ပါဘုရား '' ဟု ေလွ်ာက္ထားျပီး ဆြမ္းဒါယကာလည္း ျပန္သြားေလသည္။

ဆြမ္းဒါယကာသည္ ဆြမ္းကပ္ရမည့္အ၀င္ေန႔တြင္ တက္အားသေရြ႔ႏွင့္ ထက္ထက္သန္သန္ စီမံဖန္တီးေလသည္။ အေကာင္းဆံုးစီမံထားသည့္ဟင္းလ်ာမွာ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ႏွင့္ ၀က္သားေရာခ်က္ ရန္စီမံထားသည္။

ဆြမ္းဒါယကာသည္ မိမိစီမံထားသည့္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္၊ ၀က္သားေရာခ်က္သည့္ ဆြမ္းဟင္းလ်ာကို ဆရာေတာ္ဘုဥ္းေပးပါ့မလားဟု ေတြးေတာမိျပန္သည္။ သို႔ႏွင့္ ဆြမ္းဒါယကာသည္ ဆြမ္းကပ္ရမည့္ ေန႔အ၀င္ျဖစ္သည့္ အႀကိဳေန႕႔ေန႔လည္ဘက္တြင္ ဆရာေတာ္ထံေရာက္သြားျပန္ သည္။

'' ဆရာေတာ္ဘုရား နက္ျဖန္မနက္ေတာ့ ဆြမ္းဟင္းအတြက္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ႏွင့္၀က္သားေရာခ်က္ဘို႔ စီမံခဲ့ပါတယ္ဘုရား... ဆရာေတာ္ဘုဥ္းေပးပါ့မလားဟု ေအာက္ေမ့ပါသည္ဘုရား '' ဟု ေလွ်ာက္ထားေလရာ၊ ဆရာေတာ္က '' မင္း...စကားဆိုက္လာျပန္ေတာ့လဲ ေျပာရေသးတာေပါ့ကြာ'' အစခ်ီကာ ေအာက္ပါပံုျပင္ကို ေျပာျပေလသည္။

********************************

အထက္ေပါက္ေၾကာက္ကာမွ ေအာက္ေပါက္နဲ႔ေတြ႔

ေရွးအခါက အညာေဒသရွိ ရြာတရြာတြင္ ဦးပဥၨင္းေလးတပါးသည္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးအျဖစ္ ခံယူေနသည္။ ရပ္ရြာတည္းမွ တကာမတဦးသည္ အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ ဆြမ္းအုပ္ကို ေန႔မွန္၊ ရက္မွန္ ခ်က္ျပဳတ္လွဴဒါန္းေလသည္။

ထိုဆြမ္းတကာမမွာ ေပါက္ပြင့္သုပ္ကို လက္ကိုင္္ျပဳ၍ ေန႔စဥ္လွဴဒါန္းေလသည္။ ေက်ာင္းထိုင္ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ ေပါက္ပြင့္သုပ္ကို ေန႔စဥ္ပင္မွီ၀ဲေနရသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္လာေသာ္ ေပါက္ပြင့္ကိုမုန္းလာေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ စားရဖန္မ်ားလာျပီး စိတ္ညစ္၍ ေနသည္။

ရက္ေပါင္း ၾကာေညာင္းလာသည့္အခါ ဦးပဥၨင္းေလးသည္ ထိုရြာမွ တိတ္တဆိတ္ ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာသို႔ စုန္ဆင္းခဲ့ေတာ့သည္။

ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ေပါသည့္ ေအာက္ျပည္၊ ေအာက္ရြာ တရြာတြင္ ပထမအာဂႏၲဳ ဧည့္သည္အျဖစ္ေနရ သည္။ ေနာက္ အေၾကာင္းအေပါင္းသင့္ျပီး၊ ထိုရြာမွာပင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးျဖစ္၍ လာရျပန္ သည္။

ထိုရြာတြင္လည္း ဆြမ္းတကာမတဦး အျခားသူတို႔ထက္ ထူးျခား၍ ေပၚ ထြက္လာျပန္သည္။ ေက်ာင္းထိုင္ကိုယ္ေတာ္ေလးကေတာ့ ငါးပိ၊ငါးေျခာက္ေပါသည့္ ေအာက္ျပည္၊ ေအာက္ရြာ ေရာက္လာရ၍ အညာကေပါက္ပြင့္နဲ႔ေတာ့လြဲျပီဟု ထင္မွတ္ထားသည္။ ထိုရြာမွ ထူးျခားစြာပင္ ဆြမ္းတကာမတဦးသည္ ေန႔မွန္၊ ရက္မွန္ ဆြမ္းအုပ္ကို ခ်က္ျပဳတ္လွဴဒါန္းျပန္သည္။ ထို ဆြမ္းတကာမကလည္း ေန႔စဥ္ပင္ ေပါက္ပြင့္သုပ္ကို ပင္တိုင္ဟင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျပန္ေလသည္။

ေက်ာင္းထိုင္ပဥၨင္းေလးသည္ ငါေတာ့ေက်ာက္ပြင့္သုပ္ႏွင့္ပင္ လာတိုးရျပန္ျပီဟု စိတ္ညစ္ရျပန္ သည္။ သံုးေက်ာင္းေျပာင္း၍ေတာ့မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ အျခားတရြာေျပာင္းေရႊ႕သြားပါက ၄င္း ေပါက္ပြင့္သုပ္ေသာ္မွ မစားရဘဲေနေခ်မည္ဟု ေတြးေတာမိျပီး၊ ဆြမ္းအုပ္ခ်က္သည့္ တကာမအား ဟင္းေျပာင္းခ်က္ရန္ေျပာမွပဲဟု စဥ္းစားထားေလသည္။ အေတာ္အတန္ရင္းႏွီးလာသည္ျဖစ္၍ ေျပာရဲဆိုရဲလည္း ရွိလာသည္။

ေနာက္တေန႔ ဆြမ္းအုပ္ခ်က္သည့္တကာမေက်ာင္းသို႔ ဆြမ္းအုပ္လာအပို႔တြင္.....
'' တကာမၾကီး.... ဒီေန႔ေတာ့ဘာဟင္းခ်က္ခဲ့သလဲ '' ဟု ကိုယ္ေတာ္ေလးက ေပါက္ပြင့္သုပ္နဲ႔ လြဲပါရေစဟု ေအာက္ေမ့ျပီးေမးေလသည္။

'' မွန္ပါ ေပါက္ပြင့္သုပ္ ပင္တိုင္ဟင္းေပါ့ဘုရား '' ဟုေလွ်ာက္ထားလိုက္သည္။

ဤတြင္ ကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ မထိန္မခ်န္ေတာ့ဘဲ ဟင္းေျပာင္းခ်က္ရန္ ေျပာျပေတာ့သည္။

'' ဟင္းေတာ့ေျပာင္းခ်က္အံုးမွဘဲ တကာမၾကီး၊ က်ဳပ္အထက္အညာ ေက်ာင္းထိုင္တုန္းကလဲ ေပါက္ပြင့္သုပ္ ေန႕စဥ္စားေနရတာနဲ႔ စိတ္ညစ္ျပီး၊ ေအာက္ျပည္၊ ေအာက္ရြာ ထြက္လာခဲ့ေတာ့၊ အခုလဲ တကာမၾကီးတို႔ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာမွာ ဒီေပါက္ပြင့္သုပ္နဲ႔ဘဲ လာတိုးရျပန္ျပီ '' ဟု ေျပာဆိုေလသည္။

ဆြမ္းတကာမသည္ ကိုယ္ေတာ္ေလးမ်က္ႏွာကိုၾကည့္၍...

'' ဒါျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ အထက္ေပါက္နဲ႔ ေအာက္ေပါက္ ဘယ္ဟာကပိုေကာင္းသလဲ '' ဟု ေမးေလ သည္။ ဦးပဥၨင္းေလးသည္ ခတ္ျပံဳးျပံဳးႏွင့္ပင္ ေအာက္ေပါက္ကသာ ေကာင္းေၾကာင္းေျပာလိုက္ရ ေလသည္။ ထိုသို႔မေျပာလွ်င္ ခ်က္လက္စ ေပါက္ပြင့္သုပ္ေတာင္မစားရဘဲေနမည္ဟု ေတြးမိျပီး ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အခုလဲ တကာ အမြန္အျမတ္စီမံခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ ၀က္သားေရာခ်က္ဟာ
'' ေအာက္ေပါက္ကသာတယ္ဘဲ ေျပာရမွာေပါ့'' ဟု ကြမ္းစားရင္းခတ္ျပံဳးျပံဳးျပဳလုပ္ကာ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္က ေျပာျပလိုက္ေတာ့သည္။

ဆြမ္းဒါယကာလည္း ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္၏ ေျပာေဟာေသာပံုျပင္ကို သေဘာေတြ႔ကာ အိမ္သို႔ ျပန္ခဲ့ေလေတာ့သည္။


********************************No comments: